Trang chủ     
GIỚI THIỆU

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) được thành lập ngày 10/11/1995 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường  nay  là Bộ Khoa học và Công nghệ với chức năng tiến hành hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Văn phòng Công nhận Chất lượng mong muốn góp phần giúp nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận theo các chuẩn mực quốc tế, tạo sự tin cậy của xã hội vào kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận và góp phần phục vụ hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập của đất nước. 

Văn phòng Công nhận Chất lượng phấn đấu là Tổ chức công nhận mang tầm khu vực, đề cao các giá trị: Độc lập, Khách quan, Chất lượng, Chuyên nghiệp. 

Các chương trình công nhận ...

Chi tiết
Tin đào tạo
Khóa đào tạo vào 2 ngày 24-25/4/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”.

Khóa đào tạo vào 3 ngày 21-23/4/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới) và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS”
Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2005
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Tin tức
Tài liệu kỹ thuật của PAC (PAC-TECH-003)

Thông báo về việc tặng cuốn danh mục các tổ chức được công nhận năm 2013 lần 2
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan công nhận Nga và Văn phòng Công nhận Chất lượng ( BoA)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG CUỐN DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2013
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG NHẬN 2013 tại TP Đà Nẵng
Tìm kiếm
Tin tức
Tài liệu kỹ thuật của PAC (PAC-TECH-003)
Thông báo về việc tặng cuốn danh mục các tổ chức được công nhận năm 2013 lần 2
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan công nhận Nga và Văn phòng Công nhận Chất lượng ( BoA)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG CUỐN DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2013
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG NHẬN 2013 tại TP Đà Nẵng
Tin đào tạo
Khóa đào tạo vào 2 ngày 24-25/4/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”.
Khóa đào tạo vào 3 ngày 21-23/4/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới) và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS”
Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 14 - 18 tháng 04 với nội dung “Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2005
Khóa đào tạo “Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” trong 05 ngày, từ 17/3¸21/3/2014 tại TP. Hồ Chí Minh
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37911552 Fax: 04.37911551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn Website: www.boa.gov.vn
Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 640882