Trang chủ     
GIỚI THIỆU

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) được thành lập ngày 10/11/1995 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường  nay  là Bộ Khoa học và Công nghệ với chức năng tiến hành hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Văn phòng Công nhận Chất lượng mong muốn góp phần giúp nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận theo các chuẩn mực quốc tế, tạo sự tin cậy của xã hội vào kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận và góp phần phục vụ hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập của đất nước. 

Văn phòng Công nhận Chất lượng phấn đấu là Tổ chức công nhận mang tầm khu vực, đề cao các giá trị: Độc lập, Khách quan, Chất lượng, Chuyên nghiệp. 

Các chương trình công nhận ...

Chi tiết
Tin đào tạo
Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005”
Theo chương trình đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 11 ¸ 15 tháng 8 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Khóa đào tạo “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” và ”Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật” ngày 05-08/08/2014 tại Hà Nội
Hoãn khóa đào tạo về “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật” tại Hà Nội
Hoãn tổ chức khóa đào tạo ISO 15189:2012 tháng 06/2014 tại Hà Nội
Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011”
Tin tức
Cuộc họp Joint General Assembly APLAC-PAC 2014 tại Guadalajara, Mexico (21-28/06/2014)
Từ ngày 21-28/6 năm 2014 tại thành phố Guadalajara, Mexico đã diễn ra Hội nghị toàn thể thường niên của 2 tổ chức công nhận khu vực châu Á, Thái bình dương APLAC và PAC (Joint General Asembly APLAC-PAC 2014).
Hội thảo CÔNG NHẬN TẠO SỰ TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
Văn phòng Công nhận Chất lượng phía Nam
Thông báo về chương trình so sánh liên phòng 2014 của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường
Tài liệu kỹ thuật của PAC (PAC-TECH-003)
Tìm kiếm
Tin tức
Cuộc họp Joint General Assembly APLAC-PAC 2014 tại Guadalajara, Mexico (21-28/06/2014)
Từ ngày 21-28/6 năm 2014 tại thành phố Guadalajara, Mexico đã diễn ra Hội nghị toàn thể thường niên của 2 tổ chức công nhận khu vực châu Á, Thái bình dương APLAC và PAC (Joint General Asembly APLAC-PAC 2014).
Hội thảo CÔNG NHẬN TẠO SỰ TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
Nhân ngày công nhận thế giới 9/6/2014 Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức Hội thảo “Công nhận tạo sự tin cậy trong lĩnh vực năng lượng”.
Văn phòng Công nhận Chất lượng phía Nam
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) trân trọng thông báo kể từ ngày 01/6/2014, Văn phòng giao dịch tại phía Nam của BoA được chính thức đưa vào hoạt động.
Thông báo về chương trình so sánh liên phòng 2014 của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường
Tài liệu kỹ thuật của PAC (PAC-TECH-003)
Tin đào tạo
Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005”
Theo chương trình đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 11 ¸ 15 tháng 8 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Khóa đào tạo “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” và ”Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật” ngày 05-08/08/2014 tại Hà Nội
Theo chương trình đào tạo định kỳ năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ tổ chức chương trình đào tạo trong 4 ngày, từ 05-08/08/2014 với 2 nội dung “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm” và ”Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật”.
Hoãn khóa đào tạo về “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và Kỹ năng Quản lý chất lượng, Quản lý kỹ thuật” tại Hà Nội
Hoãn tổ chức khóa đào tạo ISO 15189:2012 tháng 06/2014 tại Hà Nội
Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011”
Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan công nhận, các tổ chức chứng nhận và các doanh nghiệp có liên quan tới tiêu chuẩn ISO 50001:2011 do APEC tổ chức tại một số nước trong đó có Việt Nam.
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn
Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 730482