Trang chủ     
Biểu mẫu đăng ký công nhận    Tổ chức chứng nhận
   AFC.01.01: Đơn đăng ký công nhận   Download
   AFC.01.01: Phụ lục 1 áp dụng cho QMS   Download
   AFC.01.01: Phụ lục 2 áp dụng cho EMS   Download
   AFC.01.01: Phụ lục 3 áp dụng cho FSMS   Download
   AFC.01.01: Phụ lục 4 áp dụng cho PRO   Download
   AFC.01.01: Phụ lục 5 áp dụng cho PER   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 17021-1:2015   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 17021-2:2012   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 17021-3:2013   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 17021:2011   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 17065:2012   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 22003:2007   Download
   AFC.01.02: Phiếu hỏi 22003:2013   Download
   AG.01 Phụ lục 2: Thỏa thuận sử dụng dấu công nhận, dấu IAF MLA   Download
Tìm kiếm
Tin tức
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 02/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 01/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 12/2016
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 11/2016
Thông báo tuyển dụng
Tin đào tạo
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Hà Nội
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

tour du lich dao coto

Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 1934111