Trang chủ     
Các chương trình công nhận    Phòng thí nghiệm y tế

Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm y tế (VILAS MED)  

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng:  
  • Tổ chức và hoạt động tuân thủ phù hợp với ISO/IEC 17011:2004 và các tài liệu có liên quan của APLAC và ILAC và các tổ chức quốc tế khác
  • Phòng thử nghiệm y tế bao hàm phòng xét nghiệm và phòng chẩn đoán hình ảnh.
  • Chuẩn mực công nhận phòng xét nghiệm: ISO 15189:2007 (TCVN 7782:2008) “Phòng thí nghiệm y tế - yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực” và các yêu cầu bổ sung đối với từng lĩnh vực xét nghiệm cụ thể
  • Chuẩn mực công nhận phòng chuẩn đoán hình ảnh: ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 15025:2007) “Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn và yêu cầu bổ sung của lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh
  • Phân loại công nhận phòng thử nghiệm y tế gồm các lĩnh vực sau: Hóa sinh lâm sàng, sinh học, huyết học, giải phẫu tế bào bệnh học, y học hạt nhân, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh.

Lợi ích của công nhận

 
  • Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của phòng thử nghiệm y tế.
  • Được sử dụng dấu công nhận trực tiếp trên phiếu kết quả xét nghiệm/chẩn đoán.
  • Đem lại sự tin cậy cho người sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chẩn đoán.
  • Nâng cao uy tín trong nước và quốc tế.
  • Làm cơ sở tin cậy cho cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chẩn đoán lựa chọn đảm bảo tiêu chí của xét nghiệm/chẩn đoán: độc lập, khách quan và chính xác.
Tìm kiếm
Tin tức
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 02/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 01/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 12/2016
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 11/2016
Thông báo tuyển dụng
Tin đào tạo
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Hà Nội
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

tour du lich dao coto

Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 1934105