Trang chủ     
Đào tạo    Các khóa đào tạo

 

Kính gửi: Các Tổ chức/ Doanh nghiệp

 

Văn phòng Công nhận Chất lượng xin gửi đến Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp kế hoạch đào tạo năm 2017 như sau:

A.         Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam (VILAS)

                         1.              Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 và các chính sách của VILAS

                         2.              Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý

                         3.              Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm

                         4.              Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

                         5.              Kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật

                         6.              Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn

                         7.              Kỹ năng  chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm

                         8.              Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp

B.         Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm y tế Việt Nam (VILAS MED)

                         1.             Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012

                         2.             Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý

                         3.             Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm y tế

                         4.             Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp

C.         Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Giám định (VIAS)

 1.            Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020: 2012 và các chính sách của VIAS

 2.            Đánh giá nội bộ Tổ chức Giám định

D.        Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Chứng nhận (VICAS)

   1.           Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021: 2011 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu cho  tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý” và các chính sách của VICAS

   2.           Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065: 2012 “Yêu cầu chung cho tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn” và các chính sách của VICAS

   3.           Tiêu chuẩn ISO TS 22003: 2007 “Yêu cầu chung cho tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

   4.           Đánh giá nội bộ tổ chức chứng nhận

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các Tổ chức/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đào tạo đăng ký học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi đến Văn phòng Công nhận Chất lượng bằng thư, fax, email, điện thoại trước khi diễn ra khoá học ít nhất 5 ngày theo địa chỉ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Văn phòng Công nhận Chất lượng 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 37911 552        Fax: 04 37911 551;

E-mail: boa.daotao@boa.gov.vn   Website: www.boa.gov.vn

Trân trọng./.

 

Tìm kiếm
Tin tức
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 02/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 01/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 12/2016
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 11/2016
Thông báo tuyển dụng
Tin đào tạo
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Hà Nội
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

tour du lich dao coto

Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 1934101