Tin đào tạo

25-05-2017
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 3 - 7 tháng 7 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu...
13-06-2016
Theo chương trình đào tạo định kỳ năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ tổ chức chương trình đào tạo trong 4 ngày, từ 05-08...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved