Tìm kiếm Phòng thí nghiệm

Tìm kiếm Phòng thí nghiệm

Số VILAS Tên phòng thí nghiệm Đơn vị chủ quản Lĩnh vực Tỉnh,TP Địa điểm công nhận
280 Center of resources and environment Technique, Tra Vinh Province Biological, Chemical Trà Vinh Số 478A, Mậu Thân, khóm 3, P.6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
280 Center of resources and environment Technique, Tra Vinh Province Biological, Chemical Trà Vinh Số 478A, Mậu Thân, khóm 3, P.6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
1284 IMV Techno Vietnam Co., LTD. Mechanical Hà Nội Nhà máy số 13, Tổ hợp nhà máy cho thuê số 2, Lô P-7, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội
© 2016 by BoA. All right reserved