Trang chủ     
Tài liệu    Tài liệu áp dụng VILAS
   AP02. Thủ tục khiếu nại   Download
   AP03. Thủ tục yêu cầu xem xét lại   Download
   APL01. Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm   Download
   APL02. Chính sách về liên kết chuẩn đo lường   Download
   APL03. Chính sách về thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng   Download
   AG01. Hướng dẫn sử dụng logo và dấu công nhận   Download
   AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan   Download
   AGL01. Phân loại lĩnh vực thử nghiệm/ hiệu chuẩn   Download
   AGL10. Quy định về chi phí đánh giá công nhận phòng thí nghiệm   Download
   AGL 03. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Hoá   Download
   AGL 04. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh   Download
   AGL 09. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Dược   Download
Tìm kiếm
Tin tức
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 02/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 01/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 12/2016
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 11/2016
Thông báo tuyển dụng
Tin đào tạo
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Hà Nội
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

tour du lich dao coto

Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 1934092