BAN LÃNH ĐẠO

ThS. Đặng Quốc Quân – Phó giám đốc phụ trách
Tel: 024 3791 1552 (Số lẻ 44)
Email: dqquan@boa.gov.vn

TS. Trần Thị Thu Hà – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Số lẻ 12)
Email: thuha@boa.gov.vn

TS. Đinh Việt Bách – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Số lẻ 21)
Email: bach.dv@boa.gov.vn

 

© 2016 by BoA. All right reserved