Danh sách phòng chứng nhận

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
075 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ EFC 09/03/2024 Đình chỉ
011 VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 16/03/2024 Đình chỉ
079 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN 23/03/2025 Đình chỉ
077 Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt 18/04/2025 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved