Hội thảo “Hoạt động Công nhận trong việc hỗ trợ Thực phẩm an toàn và nước uống sạch”


Nhân ngày công nhận thế giới 9 tháng 6 năm 2012 với chủ đề ”Công nhận Hỗ trợ Thực phẩm an toàn và nước uống sạch”, Văn phòng Công nhận Chất lượng  (CNCL) được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Hoạt động Công nhận trong việc hỗ trợ Thực phẩm an toàn và nước uống sạch” để quảng bá, phát triển hoạt động công nhận ở Việt Nam.

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm mục đích cung cấp thông tin và trao đổi  cách thức công nhận được sử dụng để đảm bảo thực phẩm an toàn và nước uống sạch và các kinh nghiệm  chia sẻ từ các đơn vị được công nhận tiêu biểu.

 Thời gian:                             1/2 ngày 9/6/2012 (buổi sáng)                            

 

Địa điểm tổ chức hội thảo :    Hội trường tầng 6 - Khách sạn Victory

  

                                 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Q.3, Tp Hồ Chí Minh.

Kinh phí:                               Miễn phí.

Đối tượng:                            Các tổ chức được BoA công nhận

  

Chi tiết các thông tin liên quan đến hội thảo xem file đính kèm

Thư mời

Phiếu đăng ký hội nghị


Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved