ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
12/07/2021 to 16/07/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
09/07/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 12/07/2021 to 14/07/2021 7 2
VILAS T04.2 15/07/2021 to 16/07/2021 6 1
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Linh Hoang
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Chưa xác nhận
2 Phạm Thị Trà
 • VILAS T04.2
Chưa xác nhận
3 Hoang Hải Linh
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Chưa xác nhận
4 Hoang Hải Linh
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Chưa xác nhận
5 Lê Quang Hưởng
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Chưa xác nhận
6 Phạm Thị Trà
 • VILAS T04.1
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Chưa xác nhận
7 Nguyễn Thị Phương
 • VILAS T04.1
 • VILAS T04.2
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Đã xác nhận
8 Vũ Ngọc Ánh
 • VILAS T04.1
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved