ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
20/09/2021 to 24/09/2021
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
17/09/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T06.1 20/09/2021 0 0
VILAS T06.2 21/09/2021 to 22/09/2021 2 0
VILAS T06.3 23/09/2021 to 24/09/2021 1 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Mạc Thị Diệp Quỳnh
  • VILAS T06.2
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Chưa xác nhận
2 Lê Thị Hương
  • VILAS T06.2
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Chưa xác nhận
3 Vũ Ngọc Ánh
  • VILAS T06.3
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved