ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thời gian: 
21/06/2021 to 25/06/2021
Điện thoại: 
0975202122
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
18/06/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 21/06/2021 to 23/06/2021 8 0
VILAS T09.2 24/06/2021 to 25/06/2021 13 4
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Đỗ Thị Xuân Trang
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Chưa xác nhận
2 Võ Thị Hồng Diễm
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
3 Trương Tô Hải Đăng
 • VILAS T09.1
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
4 Đặng Phước Thi
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
5 Nguyễn Quang Nhựt
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
6 Trần Trọng Hồ
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
7 Võ Thị Hồng Diễm
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
8 Trương Tô Hải Đăng
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
9 Dương Thị Giang
 • VILAS T09.2
Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI Chưa xác nhận
10 Phạm Văn Phong
 • VILAS T09.2
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2 - VINACONTROL Chưa xác nhận
11 Phạm Thị Sen
 • VILAS T09.1
 • VILAS T09.2
Công ty cổ phần L.Q Joton Chưa xác nhận
12 LÝ CẨM NHUNG
 • VILAS T09.2
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG Chưa xác nhận
13 Nguyễn Thu Huyền
 • VILAS T09.1
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
14 Phan Thanh Hương
 • VILAS T09.1
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
15 PHAN THỊ NGỌC ĐIỆP
 • VILAS T09.2
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã xác nhận
16 BAO THỊ KIM HỒNG
 • VILAS T09.2
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã xác nhận
17 Phạm Thị Minh Trâm
 • VILAS T09.2
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đã xác nhận
18 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T09.2
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đã xác nhận
19 Nguyễn Thị Thanh Thuý Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved