ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
26/07/2021 to 30/07/2021
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
23/07/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 26/07/2021 7 0
VILAS T10.2 27/07/2021 to 28/07/2021 7 0
VILAS T10.3 29/07/2021 to 30/07/2021 1 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Trường Thuận
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
Công Ty TNHH ATES Chưa xác nhận
2 Huỳnh Dương Xuân Triệu
 • VILAS T10.1
Huỳnh Dương Xuân Triệu Chưa xác nhận
3 Nguyễn Hoàng Minh Trí
 • VILAS T10.3
Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất Chưa xác nhận
4 Nguyễn Đức Chung
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Nghiệm Hiện Đại Chưa xác nhận
5 Nguyễn Chung
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
công ty TNHH dịch vụ kiểm nghiệm hiện đại Chưa xác nhận
6 Võ Thị Hồng Diễm
 • VILAS T10.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
7 Trương Tô Hải Đăng
 • VILAS T10.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
8 Võ Thị Hồng Diễm
 • VILAS T10.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
9 Trương Tô Hải Đăng
 • VILAS T10.2
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
10 Trần Kim Thạch
 • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
11 Trần Thanh Bình
 • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
12 Ngô Hồng Việt Thái
 • VILAS T10.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved