Khóa học: “Đo lường học áp dụng trong Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025” tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ tổ chức khóa đào tạo 01 ngày 05/07/2019 với nội dung “Đo lường học áp dụng trong Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về đo lường học sử dụng trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025. Khóa học sẽ giúp học viên nắm và hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong đo lượng học phục vụ cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 chính xác và phù hợp. Thông qua đó, học viên có thể nhận biết các đặc trưng kỹ thuật và đo lường cơ bản của chuẩn đo lường, phương tiên đo. Học viên sẽ hiểu về các biện pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn đo lường, phương tiện đo/thử nghiệm; vấn đề liên kết chuẩn, chu kỳ hiệu chuẩn và xây dựng sơ đồ liên kết chuẩn. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 1.000.000 đ1 người1 khoá(1.000.000 đ1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng Công nhận chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy,  TP. Hà Nội.
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng Công nhận chất lượng không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng Công nhận chất lượng bằng thư, e-mail dưới đây trước ngày 01/07/2019.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Công Hồng Anh  -   Tel: 024 3791 1952/Ext.22  -  Fax: 024 3791 1551  
Mobile: 098 431 1850  -  E-mail: anh.ch@boa.gov.vn

            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved