Khóa học "Kỹ năng đối với chuyên gia đánh giá nội bộ/ Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp" tại Hà Nội

Kính gửi: Các phòng thí nghiệm

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL)  tổ chức đào tạo 02 nội dung sau:
- “Kỹ năng đối với chuyên gia đánh giá nội bộ”: cung cấp cho học viên thông tin về cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (VILAS T05.1). Thời gian: ngày 11-13/9/2023.
-  “Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”: cung cấp  cho học viên cách tiếp cận về Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017 (VILAS T05.2). Thời gian: ngày 14-15/9/2023
Thời gian đào tạo từ 8h00 – 17h00 hằng ngày
Phí đào tạo 02  nội dung: 4.500.000 VNĐ/người, trong đó:
                      - 2.700.000 đ/ 1 người với nội dung 1 (VILAS T05.1)
                      - 1.800.000 đ/ 1 người với nội dung 2 (VILAS T05.2)
(đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận đào tạo, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
         Địa điểm:  Phòng Tây Hồ 1 – Tầng 5 – Toà A Khách sạn Khăn Quàng Đỏ
                          Số 94, ngõ 189, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
Lưu ý:
  • Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên.
  • Trường hợp khóa học không được tổ chức theo đúng thời gian nêu trên,Văn phòng CNCL sẽ có thông báo cho học viên trước lịch dự kiến 03 ngày và Văn phòng CNCL sẽ bố trí khóa học vào các tháng tiếp theo.
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ link sau:
 http://www.boa.gov.vn/node/add/khoahoc-dangky?id_khoahoc=31856.
Mọi chi tiết xin liên hệ Ms.Nguyễn Diệu Linh  -   Tel: 024 3791 1951/Ext.27, di động: 097.832.8383  -  E-mail: linh.nd@boa.gov.vn

Trân trọng./.
© 2016 by BoA. All right reserved