Khóa học: “Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012” tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng xét nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo vào 5 ngày 12 - 16 tháng 8 với nội dung “Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012”.
Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ PXN tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO 15189:2012. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. Ngoài ra khoá đào tạo cũng giúp học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PXN.
Nội dung đào tạo:
Ngày 12/8/2019: Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 (MED T02.1)
Ngày 13/8/2019: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PXN (MED T02.2)
Ngày 14/8/2019: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (MED T02.3)
Ngày 15/8/2019: Độ không đảm bảo đo (MED T02.4)
Ngày 16/8/2019: Đánh giá nội bộ (MED T02.5)
Phí đào tạo: 5.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (1.100.000 đ / 1 người/ 1 ngày)
Địa điểm:                      Nhà khách người có công                                                                                                                             
168 Hai Bà TrưngQuận 1Tp.Hồ Chí Minh 
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa)
(Để đảm bảo chất lượng khóa học, Văn phòng CNCL chỉ nhận tối đa 60 học viên và thời hạn đăng ký trước ngày 10/08/2019. Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đủ 1 trong 2 điều kiện này)
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng xét nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học online tại địa chỉ http://boa.gov.vn/vi/quan-ly-phong-xet-nghiem-theo-tieu-chuan-iso-151892012-1 và gửi tới Văn phòng CNCL qua E-mail: hoanglan@boa.gov.vn hoặc điện thoại - Ms Lan: 0903431522 trước ngày 10/8/2019:

Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved