Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
767 Ban Đảm Bảo Chất Lượng – Nhà Máy Sữa Bột Việt Nam Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
1333 Khoa Môi Trường Hiệu lực
1332 Phòng phân tích chất lượng môi trường   Hiệu lực
698 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội-Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar Hiệu lực
516 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
707 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận Hiệu lực
922 Phòng phân tích Hiệu lực
503 Phòng thí nghiệm – Kiểm tra Chất lượng sản phẩm Hiệu lực
763 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh Hiệu lực
448 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
702 Phòng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
766 Phòng Quan trắc và Phân tích Chất lượng Môi trường  Hiệu lực
185 Phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng Hiệu lực
1027 Phòng đo lường hiệu chuẩn Hiệu lực
506 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
489 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
292 Phòng thử nghiệm quốc gia dầu mỡ bôi trơn Hiệu lực
1327 Phòng Quan trắc và Thông tin Môi trường Hiệu lực
053 Phòng phân tích Thức ăn và Sản phẩm chăn nuôi Hiệu lực
884 Trung tâm Thử nghiệm khí thải Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Hiệu lực
1034 Phòng phân tích Hiệu lực
760 Phòng thử nghiệm cơ lý thép Hiệu lực
510 Phòng Thử nghiệm NDT vật liệu Hiệu lực
934 Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Hiệu lực
686 CÔNG TY CỔ PHẦN WARRANTEK Hiệu lực
313 Phòng hóa nghiệm Hiệu lực
143 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
752 Phòng Phát triển công nghệ và Phân tích môi trường Hiệu lực
739 Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Đà Nẵng - Trung tâm thí nghiệm Điện Hiệu lực
1317 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1330 Phòng nghiên cứu chất lượng môi trường Hiệu lực
1325 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sóc Trăng Hiệu lực
1322 Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản vùng 1 Hiệu lực
1319 Trung tâm thử nghiệm Vilas Hiệu lực
1023 Phòng thí nghiệm GreenFeed Hiệu lực
1018 Tổ KCS - Nhà máy bia Sài Gòn Bình Dương Hiệu lực
1331 Phòng giám định Hiệu lực
471 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
139 PHÒNG THÍ NGHIỆM VEMEDIM Hiệu lực
865 Phân xưởng thí nghiệm điện Hiệu lực
659 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường Hiệu lực
531 MINHPHULAB Hiệu lực
1328 Phòng xử lý tín hiệu Hiệu lực
745 Phòng thử nghiệm dây cáp điện – CADIVI Hiệu lực
718 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường Đại Việt Hiệu lực
717 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Phú Yên Hiệu lực
1010 Phòng thí nghiệm MARUICHI SUN STEEL Hiệu lực
1324 Phòng Hóa nghiệm PVOIL Đình Vũ Hiệu lực
1011 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved