Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1324 Phòng Hóa nghiệm PVOIL Đình Vũ Hiệu lực
1011 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai Hiệu lực
731 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng  Hiệu lực
1326 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1020 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Đà Nẵng Hiệu lực
748 Trung tâm Phân tích thí nghiệm - Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Hiệu lực
1323 PHÒNG THỬ NGHIỆM GREEN LAND Hiệu lực
219 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
741 Chi nhánh Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
772 Phòng Thử nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Môi trường Hiệu lực
055 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1313 Phòng thử nghiệm EVN-S Hiệu lực
1021 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Hà Nội Hiệu lực
1320 Phòng thử nghiệm độc tính Hiệu lực
1321 Phòng Thí Nghiệm và Phát Triển Sản Phẩm Hiệu lực
738 PHÒNG THÍ NGHIỆM WONDERFUL AGRICULTURE (VN)  Hiệu lực
1311 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG   Hiệu lực
998 Trung tâm phân tích thử nghiệm chất lượng vật liệu – Qtest Hiệu lực
1009 Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn Hiệu lực
1318 Phòng thử nghiệm Cotecna Việt Nam Hiệu lực
492 Labo Xét nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Hiệu lực
1315 Phòng phân tích môi trường  Hiệu lực
447 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
988 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hiệu lực
1316 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1314 Phòng Nghiên cứu và Phân tích chất lượng Hiệu lực
1312 Tổ thử nghiệm – Phòng kỹ thuật sản xuất Hiệu lực
733 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
274 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1125 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm Vinacalib Hiệu lực
1307 Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Hiệu lực
1310 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
246 Trung tâm Môi trường Công nghiệp Hiệu lực
487 Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam Hiệu lực
723 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
463 Phòng thử nghiệm xây dựng Hiệu lực
742 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA Hiệu lực
706 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
719 Phòng Quản lý Chất lượng   Hiệu lực
1309 Chi cục Kiểm định hải quan 6 Hiệu lực
720 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa Hiệu lực
168 Phòng Kiểm Định Chất Lượng và Dư lượng Hiệu lực
990 PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hiệu lực
290 Công ty TNHHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung Hiệu lực
671 Phòng Quan trắc - Phân tích Hiệu lực
1308 Phòng Phân tích và Khảo, Kiểm nghiệm Hiệu lực
294 Trung tâm kiểm định chất lượng - đo lường Hiệu lực
978 Phòng Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
452 Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện Hiệu lực
986 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved