Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
397 Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm Hiệu lực
615 Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam. Phòng thử nghiệm Softlines và Hardlines Hiệu lực
121 Phòng Đo lường – Điều khiển Hiệu lực
393 Phòng thí nghiệm Kiểm soát Vector Vestergaard Hiệu lực
932 Phòng thí nghiệm công trình Hiệu lực
1227 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn – Thử nghiệm Hiệu lực
1221 Phòng thí nghiệm nhà máy Nestlé Đồng Nai Hiệu lực
1229 Trạm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu  Hiệu lực
1228 Phòng Quản lý cấp nước Hiệu lực
911 Công ty TNHH Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Khuê Nam Hiệu lực
471 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
488 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC Hiệu lực
1230 Trung tâm Đo lường MEB Hiệu lực
1223 Phòng Thí nghiệm Trung tâm - Khoa Chăn nuôi Hiệu lực
1215 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1095 Trung tâm thử nghiệm điện Hiệu lực
1225 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
1224 TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & KIỂM ĐỊNH IOOP Hiệu lực
1226 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Trời – Chi Nhánh Trung Tâm Nghiên Cứu Và Sản Xuất Sản Phẩm Sinh Học Hiệu lực
534 Phòng Kỹ thuật – An toàn Hiệu lực
243 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
398 PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN Hiệu lực
1217 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1214 Trung tâm kiểm nghiệm Hanvet Hiệu lực
199 Phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng Hiệu lực
107 Phòng xác định các tính chất vật lý của đá và quặng Hiệu lực
893 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm – Thực phẩm Hà Nam Hiệu lực
396 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  Hiệu lực
130 PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ THỬ NGHIỆM Hiệu lực
1218 Phòng Kỹ thuật Đo lường Hiệu lực
137 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1094 Khoa Vệ sinh Thực phẩm - Dinh dưỡng Hiệu lực
1086 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1113 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
621 Phòng Phân tích môi trường Hiệu lực
501 Trung tâm Phân tích và Môi trường – CAE Hiệu lực
331 Phòng thử nghiệm Hóa - Môi trường. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ Hiếm Hiệu lực
846 Phòng Công nghệ Hiệu lực
1216 Phòng Thí nghiệm CREATE Hiệu lực
547 Trung tâm Công nghệ & quản lý Môi trường & Tài nguyên Hiệu lực
807 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hiệu lực
708 Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội – Intertek Việt Nam Hiệu lực
634 Softline Laboratory Hiệu lực
1219 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
799 BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Hiệu lực
1211 Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật, thông tin khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Hiệu lực
357 CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀN VŨ Hiệu lực
434 Phòng kiểm nghiệm - Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông Hiệu lực
848 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
550 Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved