Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
396 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  Hiệu lực
130 PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ THỬ NGHIỆM Hiệu lực
1218 Phòng Kỹ thuật Đo lường Hiệu lực
137 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1094 Khoa Vệ sinh Thực phẩm - Dinh dưỡng Hiệu lực
1086 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1113 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
621 Phòng Phân tích môi trường Hiệu lực
501 Trung tâm Phân tích và Môi trường – CAE Hiệu lực
331 Phòng thử nghiệm Hóa - Môi trường. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ Hiếm Hiệu lực
846 Phòng Công nghệ Hiệu lực
1216 Phòng Thí nghiệm CREATE Hiệu lực
547 Trung tâm Công nghệ & quản lý Môi trường & Tài nguyên Hiệu lực
807 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hiệu lực
708 Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội – Intertek Việt Nam Hiệu lực
634 Softline Laboratory Hiệu lực
1219 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
799 BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Hiệu lực
1211 Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật, thông tin khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Hiệu lực
357 CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀN VŨ Hiệu lực
434 Phòng kiểm nghiệm - Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông Hiệu lực
848 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
550 Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Hiệu lực
854 Trung tâm thí nghiệm điện Hiệu lực
459 Phòng quản lý chất lượng Shengli Việt Nam Hiệu lực
1090 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
109 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
928 Phòng thử nghiệm DONAPLAST Hiệu lực
057 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
646 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường  Hiệu lực
209 Khoa Xét nghiệm Y- Sinh học lâm sàng và dịch vụ khoa học kỹ thuật Hiệu lực
1204 Phòng truyền thông – Vệ sinh môi trường Hiệu lực
245 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hiệu lực
890 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
048 Phòng hóa nghiệm Trung tâm Hiệu lực
565 Công ty TNHH MTV Giám định PNJ Hiệu lực
898 Phòng thí nghiệm điện SELTEC Hiệu lực
031 Phòng thử nghiệm Công ty cổ phần sơn Hải Phòng  Hiệu lực
389 Phòng Thử nghiệm Hiệu chuẩn Hiệu lực
838 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
883 Phòng hiệu chuẩn – Khoa vi sinh Hiệu lực
055 Phòng Kỹ thuật và Thí nghiệm Hiệu lực
961 Phòng thử nghiệm Hòa Bình Hiệu lực
1123 Phòng thử nghiệm Điện Sơn La Hiệu lực
939 Phòng thử nghiệm Tuyên Quang Hiệu lực
1083 Phòng thử nghiệm Hóa dầu Sơn La Hiệu lực
294 Trung tâm kiểm định chất lượng - đo lường Hiệu lực
1212 Phòng thử nghiệm Phúc Gia Hiệu lực
450 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
420 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng - Nhà máy sữa Cần Thơ Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved