Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
254 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
414 Phân Xưởng vận hành Hiệu lực
203 Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Hiệu lực
386 Phòng phân tích độc chất môi trường Hiệu lực
255 Phòng thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
1208 Trung tâm đo lường Phòng đo lường Điện, Phòng đo lường Khối lượng Hiệu lực
230 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
257 Phòng phân tích thử nghiệm Hiệu lực
1210 Phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Sữa TH Hiệu lực
1209 Cochi Lab Hiệu lực
685 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1206 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1207 Phòng thử nghiệm phân bón Baconco Hiệu lực
480 Phòng Phân tích thí nghiệm Hiệu lực
601 Phòng Quản lý Chất Lượng Hiệu lực
622 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
614 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
491 Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện Cao Áp Hiệu lực
1088 Trung tâm R&D Hiệu lực
824 Phòng kiểm nghiệm phân bón Hiệu lực
818 Phòng Phân tích Hiệu lực
798 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
632 Phòng phân tích Hiệu lực
340 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
1205 Phòng thử nghiệm Công ty CP Thực phẩm Cát Hải Hiệu lực
391 Phòng thử nghiệm LiOA Electric Hiệu lực
105 Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4 Hiệu lực
1009 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
232 Phòng Kiểm định Chất lượng Công trình Giao thông Hiệu lực
605 Trung tâm Chẩn đoán và Cố vấn thú y - Phòng thí nghiệm nhà máy chế biến thực phẩm   Hiệu lực
860 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
115 Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 Hiệu lực
068 Phòng thử nghiệm xi măng Luks (Việt Nam) Hiệu lực
027 PHÒNG THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU Hiệu lực
222 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng  Hiệu lực
069 Phòng Thí Nghiệm – Nhà máy Xi măng Vạn Ninh Hiệu lực
224 Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm  Hiệu lực
265 Phòng Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
282 Phòng thử nghiệm Nhatrang Hiệu lực
298 Phòng thí nghiệm Hóa học và Sinh học Hiệu lực
468 Phòng Thử nghiệm Công ty Thủy điện Ialy Hiệu lực
526 Bộ phận Kiểm nghiệm - Phòng Quản lý Chất lượng và Phát triển Sản phẩm Hiệu lực
551 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
529 Phòng Phân tích - Thử nghiệm Hiệu lực
562 Bộ phận Kiểm phẩm – Phòng Quản Lý Chất Lượng. Hiệu lực
583 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1192 Ban Quản lý Chất lượng Hiệu lực
067 Phòng thử nghiệm hóa chất và vật liệu Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội Hiệu lực
186 Phòng Thử Nghiệm – Ban Đảm Bảo Chất Lượng – Nhà Máy Sữa Dielac Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved