Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
854 Trung tâm thí nghiệm điện Hiệu lực
459 Phòng quản lý chất lượng Shengli Việt Nam Hiệu lực
1090 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
109 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
928 Phòng thử nghiệm DONAPLAST Hiệu lực
057 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
646 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường  Hiệu lực
209 Khoa Xét nghiệm Y- Sinh học lâm sàng và dịch vụ khoa học kỹ thuật Hiệu lực
1204 Phòng truyền thông – Vệ sinh môi trường Hiệu lực
245 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hiệu lực
890 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
048 Phòng hóa nghiệm Trung tâm Hiệu lực
565 Công ty TNHH MTV Giám định PNJ Hiệu lực
898 Phòng thí nghiệm điện SELTEC Hiệu lực
031 Phòng thử nghiệm Công ty cổ phần sơn Hải Phòng  Hiệu lực
389 Phòng Thử nghiệm Hiệu chuẩn Hiệu lực
838 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
883 Phòng hiệu chuẩn – Khoa vi sinh Hiệu lực
055 Phòng Kỹ thuật và Thí nghiệm Hiệu lực
961 Phòng thử nghiệm Hòa Bình Hiệu lực
1123 Phòng thử nghiệm Điện Sơn La Hiệu lực
939 Phòng thử nghiệm Tuyên Quang Hiệu lực
1083 Phòng thử nghiệm Hóa dầu Sơn La Hiệu lực
294 Trung tâm kiểm định chất lượng - đo lường Hiệu lực
1212 Phòng thử nghiệm Phúc Gia Hiệu lực
450 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
420 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng - Nhà máy sữa Cần Thơ Hiệu lực
254 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
414 Phân Xưởng vận hành Hiệu lực
203 Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Hiệu lực
386 Phòng phân tích độc chất môi trường Hiệu lực
255 Phòng thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
1208 Trung tâm đo lường Phòng đo lường Điện, Phòng đo lường Khối lượng Hiệu lực
230 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
257 Phòng phân tích thử nghiệm Hiệu lực
1210 Phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Sữa TH Hiệu lực
1209 Cochi Lab Hiệu lực
685 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1206 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1207 Phòng thử nghiệm phân bón Baconco Hiệu lực
480 Phòng Phân tích thí nghiệm Hiệu lực
601 Phòng Quản lý Chất Lượng Hiệu lực
622 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
614 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
491 Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện Cao Áp Hiệu lực
1088 Trung tâm R&D Hiệu lực
824 Phòng kiểm nghiệm phân bón Hiệu lực
818 Phòng Phân tích Hiệu lực
798 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
632 Phòng phân tích Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved