Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1036 Công ty cổ phần Anova Feed Hiệu lực
817 Trung tâm Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
885 Phòng Kiểm định và Hiệu chuẩn Hiệu lực
131 Phòng Phân tích Kiểm soát Chất lượng Sản phẩm  Hiệu lực
1231 Phòng thí nghiệm VMI Hiệu lực
970 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
966 Phòng Quản lý chất lượng và Đo lường  Hiệu lực
965 Phòng thí nghiệm KCS Hiệu lực
952 Phòng thí nghiệm Máy biến áp và Dây cáp điện HANAKA Hiệu lực
935 Phòng  Quản lý chất lượng Hiệu lực
762 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Vắc xin Hiệu lực
841 Khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng Hiệu lực
857 Phòng Hiệu Chuẩn Tellus Tech Vina Hiệu lực
1096 Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam Hiệu lực
882 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1302 Phòng Phân tích Môi trường  Hiệu lực
665 Phòng Kiểm định - Thử nghiệm Hiệu lực
666 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
669 Bộ phận thí nghiệm - KCS Hiệu lực
678 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  Hiệu lực
744 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
629 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh –Thăm dò chức năng Hiệu lực
926 Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm biến đổi gen Hiệu lực
631 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm  Hiệu lực
661 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh –Thăm dò chức năng Hiệu lực
423 Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II Hiệu lực
917 Tổ Kiểm nghiệm - Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng  Hiệu lực
920 Phòng Thí nghiệm C.P đông lạnh Bến Tre  Hiệu lực
900 Khoa xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng Hiệu lực
624 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi Hiệu lực
912 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
878 Phòng Thí nghiệm và Dịch vụ Hiệu lực
806 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Hiệu lực
800 Phòng Quản lý Chất lượng  Hiệu lực
416 Phòng Hóa nghiệm Trung tâm Hiệu lực
164 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 1 Hiệu lực
206 Phòng KCS Hiệu lực
422 Ban Đảm Bảo Chất Lượng – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà Máy Sữa Bình Định  Hiệu lực
429 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Chi nhánh công ty  Cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Nghệ An Hiệu lực
443 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
540 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai Hiệu lực
600 Phòng Kiểm định và Hiệu chuẩn Thiết bị Hiệu lực
424 Phòng Phân tích Môi trường  Hiệu lực
431 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
578 Công ty TNHH Hiseda Hiệu lực
413 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Tiên Sơn – Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Hiệu lực
448 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
539 Trung tâm Kiểm định môi trường (PCEV) Hiệu lực
158 Phòng Thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng  Hiệu lực
506 Phòng thí nghiệm – Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved