Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
794 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Hiệu lực
707 Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Thuận Hiệu lực
901 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm Cao Bằng Hiệu lực
877 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Thực phẩm và Nghiên cứu ứng dụng Hiệu lực
602 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Trị Hiệu lực
514 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 2 (NAVETHI) Hiệu lực
917 Tổ Kiểm nghiệm - Phong kỹ thuật Hiệu lực
858 Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ Kỹ thuật Hiệu lực
277 Trung tâm Chất lương nước và Môi trường Hiệu lực
278 Phòng thử nghiệm Nông sản thực phẩm Hiệu lực
007 Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học – Bưu chính – Viễn Thông Đình chỉ
918 Phòng thử nghiệm Điên – Thiết bị Điện phòng nổ Hiệu lực
187 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Trường Thọ Hiệu lực
028 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hiệu lực
004 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Hiệu lực
023 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Hiệu lực
519 Trung tâm phân tích Hiệu lực
611 Trung tâm phân tích kiểm nghiệm và dịch vụ khoa học công nghệ Hiệu lực
032 Trung tâm phân tích Thí nghiệm Địa chất Hiệu lực
894 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
782 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Hiệu lực
909 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đăk Nông Hiệu lực
269 Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên Môi trường  Hiệu lực
541 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường Quảng Nam Hiệu lực
692 Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội Hiệu lực
240 Trung tâm thí nghiệm và khảo sát xây dựng Bạch Đằng Hiệu lực
884 Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Hiệu lực
507 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thủy Hiệu lực
924 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved