Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
976 Phòng Phân tích - Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm Hủy bỏ
969 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường Tháng 8, 2019 Hủy bỏ
019 Phòng thí nghiệm Cơ Điện Hiệu lực
216 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hiệu lực
598 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk  Hiệu lực
637 Phòng thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường Tháng 2, 2019 Hủy bỏ
652 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
910 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hủy bỏ
922 Phòng phân tích - Công ty CP Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
937 Phòng Công nghệ Quan trắc Môi trường. Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
957 Khoa Côn trùng và Động vật y học Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
633 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng
297 Trung tâm Đánh giá không phá hủy Tháng 4, 2016
906 Khoa xét nghiệm Tháng 9, 2019 Hủy bỏ
892 Phòng dịch vụ Sửa chữa và Hiệu chuẩn Tháng 6, 2019 Hủy bỏ
739 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam tại Đà Nẵng – Trung tâm thí nghiệm Điện Hiệu lực
756 Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn Hiệu lực
525 Phòng phân tích môi trường – Trung tâm môi trường Hiệu lực
612 Phòng Quan trắc – thử nghiệm Hủy bỏ
914 Phòng Quản lý chất lượng Tháng 7, 2019 Hủy bỏ
347 Phòng thử nghiệm Máy tính Hiệu lực
223 Phòng thí nghiệm kiểm định VILAS 223 Tháng 3, 2019 Hủy bỏ
895 Phòng thí nghiệm thử nghiệm hiệu chuẩn Tháng 7, 2019 Hủy bỏ
794 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Hiệu lực
541 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường Quảng Nam Tháng 2, 2019 Hủy bỏ

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved