Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
340 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
1205 Phòng thử nghiệm Công ty CP Thực phẩm Cát Hải Hiệu lực
391 Phòng thử nghiệm LiOA Electric Hiệu lực
105 Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4 Hiệu lực
1009 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
232 Phòng Kiểm định Chất lượng Công trình Giao thông Hiệu lực
605 Trung tâm Chẩn đoán và Cố vấn thú y - Phòng thí nghiệm nhà máy chế biến thực phẩm   Hiệu lực
860 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
115 Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 Hiệu lực
068 Phòng thử nghiệm xi măng Luks (Việt Nam) Hiệu lực
027 PHÒNG THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU Hiệu lực
222 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng  Hiệu lực
069 Phòng Thí Nghiệm – Nhà máy Xi măng Vạn Ninh Hiệu lực
224 Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm  Hiệu lực
265 Phòng Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
282 Phòng thử nghiệm Nhatrang Hiệu lực
298 Phòng thí nghiệm Hóa học và Sinh học Hiệu lực
468 Phòng Thử nghiệm Công ty Thủy điện Ialy Hiệu lực
526 Bộ phận Kiểm nghiệm - Phòng Quản lý Chất lượng và Phát triển Sản phẩm Hiệu lực
551 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
529 Phòng Phân tích - Thử nghiệm Hiệu lực
562 Bộ phận Kiểm phẩm – Phòng Quản Lý Chất Lượng. Hiệu lực
583 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1192 Ban Quản lý Chất lượng Hiệu lực
067 Phòng thử nghiệm hóa chất và vật liệu Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội Hiệu lực
186 Phòng Thử Nghiệm – Ban Đảm Bảo Chất Lượng – Nhà Máy Sữa Dielac Hiệu lực
392 Phòng phân tích thực phẩm Hiệu lực
415 Phòng Thí nghiệm - Xưởng Điện tự động Hiệu lực
1043 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
610 Phòng Quan trắc và phân tích môi trường Hiệu lực
1203 Phòng thử nghiệm điện Intertek Việt Nam Hiệu lực
1202 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Nam Hiệu lực
904 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
879 Phòng kiểm nghiệm Tân Bình Hiệu lực
461 Bộ phận Quản lý chất lượng Hiệu lực
803 CSVC Test Center Hiệu lực
1002 Phòng thử nghiệm – Nhà máy Thuốc BVTV Châu Thành – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời Hiệu lực
548 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Hiệu lực
412 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
594 Trung Tâm Kiểm Nghiệm Hoàng Long Hiệu lực
406 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường Hiệu lực
087 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Hiệu lực
384 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
400 Phòng thí nghiệm PROVIMI Hiệu lực
874 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1201 Phòng Kiểm nghiệm Hiệu lực
1199 Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Thí nghiệm điện Việt Nam Hiệu lực
786 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1200 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TRÀ VINH Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved