Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
449 Phòng Kiểm tra chất lượng nước Hiệu lực
256 Phòng Thí Nghiệm Hiệu lực
263 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
395 Phòng Phân tích Hóa nghiệm Hiệu lực
426 Trung tâm Quan trắc - Phân tích môi trường biển Hiệu lực
442 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức Hiệu lực
170 Trung tâm An toàn mỏ   Hiệu lực
154 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
134 Phòng Quản lý chất lượng  Hiệu lực
123 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hiệu lực
648 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum Hiệu lực
1261 Chi cục Kiểm định Hải quan 1 Hiệu lực
1280 Phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
1062 Phòng thí nghiệm Nedspice Hiệu lực
636 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng Hiệu lực
086 Phòng thử nghiệm Hóa Sinh Hiệu lực
427 Phòng thí ngiệm phân tích môi trường khu vực III Hiệu lực
105 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Hiệu lực
187 Phòng Thử Nghiệm – Ban Đảm Bảo Chất Lượng Hiệu lực
188 Phòng Thử nghiệm – Ban Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
135 Trung tâm phân tích thí nghiệm Hiệu lực
428 PHÒNG CÔNG NGHỆ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG Hiệu lực
437 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường Hiệu lực
927 Phòng kiểm nghiệm. Công ty cổ phẩn Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang Hiệu lực
049 Phòng đảm bảo chất lượng và thử nghiệm Hiệu lực
385 Phòng Đo lường. Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2 Hiệu lực
436 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
850 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng. Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh  Hiệu lực
709 Phòng Đo Lường Hiệu Chuẩn Hiệu lực
913 Phòng thử nghiệm Hóa lý  Hiệu lực
1007 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới Hiệu lực
160 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
941 Phòng kiểm nghiệm  Hiệu lực
908 Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu (ARC) Hiệu lực
968 Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường Hiệu lực
1243 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
645 Phòng phân tích Hiệu lực
715 Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý Hiệu lực
701 Phòng Thí Nghiệm Công ty TNHH Lavergne Việt Nam Hiệu lực
705 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1004 Phòng Kiểm Nghiệm Hiệu lực
468 Phòng Thử nghiệm Ialy Hiệu lực
695 Trạm kiểm định chất lượng đạn dược T264-K890/ Cục Quân khí Hiệu lực
282 Phòng thử nghiệm Nhatrang  Hiệu lực
897 Chi Cục Kiểm Định Hải Quan 3 Hiệu lực
929 Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
1242 Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Hiệu lực
1274 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH KPF VIỆT NAM Hiệu lực
1277 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1240 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved