Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
392 Phòng phân tích thực phẩm Hiệu lực
415 Phòng Thí nghiệm - Xưởng Điện tự động Hiệu lực
1043 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
610 Phòng Quan trắc và phân tích môi trường Hiệu lực
1203 Phòng thử nghiệm điện Intertek Việt Nam Hiệu lực
1202 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Nam Hiệu lực
904 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
879 Phòng kiểm nghiệm Tân Bình Hiệu lực
461 Bộ phận Quản lý chất lượng Hiệu lực
803 CSVC Test Center Hiệu lực
1002 Phòng thử nghiệm – Nhà máy Thuốc BVTV Châu Thành – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời Hiệu lực
548 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Hiệu lực
412 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
594 Trung Tâm Kiểm Nghiệm Hoàng Long Hiệu lực
406 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường Hiệu lực
087 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Hiệu lực
384 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
400 Phòng thí nghiệm PROVIMI Hiệu lực
058 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Hiệu lực
874 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1201 Phòng Kiểm nghiệm Hiệu lực
1199 Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Thí nghiệm điện Việt Nam Hiệu lực
786 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1200 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TRÀ VINH Hiệu lực
1085 Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng Hiệu lực
1177 Phân xưởng Thí nghiệm và Sửa chữa thiết bị điện Hiệu lực
1170 Phòng thí nghiệm Anova Feed Hưng Yên Hiệu lực
116 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - Phòng kiểm nghiệm Sinh học, Phòng kiểm nghiệm Hóa học Hiệu lực
465 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1196 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1195 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1182 Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Chi nhánh Đà Nẵng Hiệu lực
122 Trung tâm Thí nghiệm Lưu mẫu  Hiệu lực
1197 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
401 Công ty Thí nghiệm điện miền Nam Hiệu lực
1189 Phân xưởng thí nghiệm điện  Hiệu lực
1188 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
403 Phòng thử nghiệm nến, đồ gỗ, đồ chơi Hiệu lực
374 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
280 Phòng kỹ thuật môi trường Hiệu lực
1198 Phòng thử nghiệm Cơ điện Nông nghiệp Hiệu lực
233 Phòng Thí nghiệm điện Hiệu lực
844 Trung tâm RentATool Hiệu lực
1193 Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Tây Ninh Hiệu lực
370 Phòng Thử Nghiệm Cơ Lý Hiệu lực
595 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
628 Phòng thử nghiệm thóc, gạo Hiệu lực
1194 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
869 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
597 Phòng Thử Nghiệm Hợp Trí Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved