Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1085 Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng Hiệu lực
1177 Phân xưởng Thí nghiệm và Sửa chữa thiết bị điện Hiệu lực
1170 Phòng thí nghiệm Anova Feed Hưng Yên Hiệu lực
116 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - Phòng kiểm nghiệm Sinh học, Phòng kiểm nghiệm Hóa học Hiệu lực
465 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1196 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1195 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1182 Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Chi nhánh Đà Nẵng Hiệu lực
122 Trung tâm Thí nghiệm Lưu mẫu  Hiệu lực
1197 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
401 Công ty Thí nghiệm điện miền Nam Hiệu lực
1189 Phân xưởng thí nghiệm điện  Hiệu lực
1188 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
403 Phòng thử nghiệm nến, đồ gỗ, đồ chơi Hiệu lực
374 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
280 Phòng kỹ thuật môi trường Hiệu lực
1198 Phòng thử nghiệm Cơ điện Nông nghiệp Hiệu lực
233 Phòng Thí nghiệm điện Hiệu lực
844 Trung tâm RentATool Hiệu lực
1193 Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Tây Ninh Hiệu lực
370 Phòng Thử Nghiệm Cơ Lý Hiệu lực
595 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
628 Phòng thử nghiệm thóc, gạo Hiệu lực
1194 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
869 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
597 Phòng Thử Nghiệm Hợp Trí Hiệu lực
589 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hỉnh ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
244 Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
1190 Bộ phận Thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng  Hiệu lực
234 Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol - Phòng thử nghiệm xăng dầu Hiệu lực
324 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
1183 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1185 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1184 Phòng kỹ thuật và kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
380 Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
963 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng - Nhà máy sữa Lam Sơn - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Hiệu lực
1187 Phòng thử nghiệm thuộc phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
117 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
604 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum Hiệu lực
190 Phòng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Hiệu lực
238 Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng Hiệu lực
1147 Phòng KCS Hiệu lực
582 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng Hiệu lực
1171 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1186 Phòng Kiểm nghiệm Hiệu lực
886 Phòng Phân tích Trung tâm Hiệu lực
126 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chiếu sáng Hiệu lực
1178 Phòng thử nghiệm chất lượng Hiệu lực
371 Phòng thí nghiệm Phân tích chất lượng nước Hiệu lực
836 Phòng nghiên cứu – thí nghiệm thực phẩm Masan Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved