Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1237 Phòng Quan trắc, phân tích môi trường Hiệu lực
686 Trung Tâm Kiểm Nghiệm Warrantek Hiệu lực
252 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y trung ương II Hiệu lực
450 Trung tâm Công nghệ Môi trường Tại Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
730 Phòng thí nghiệm Bình Chiểu Hiệu lực
283 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
877 Trung tâm kiểm nghiệm - thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng Hiệu lực
858 Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ Kỹ thuật Hiệu lực
855 Phòng thí nghiệm Acecook Việt Nam Hiệu lực
1232 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1250 Phòng thử nghiệm Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert  Hiệu lực
032 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất   Hiệu lực
545 Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất Hiệu lực
708 Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội – Intertek Việt Nam Hiệu lực
679 Khoa xét nghiệm và phân tích Hiệu lực
015 Trung tâm Đo đạc Kiểm định Vật liệu nổ  Hiệu lực
1282 Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Hiệu lực
1238 Phòng thí nghiệm Hoá học Hiệu lực
1285 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Hiệu lực
699 Phân xưởng Tự động – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Hiệu lực
991 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
1288 Phòng kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm Hiệu lực
1289 Phòng Hiệu chuẩn – Đo lường Hiệu lực
1235 PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC BIỂN Hiệu lực
1213 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh An Giang Hiệu lực
162 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1300 Phòng hoá nghiệm Hiệu lực
1301 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
977 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
280 Phòng Kỹ thuật môi trường Hiệu lực
697 Phòng Kiểm tra Chất lượng  Hiệu lực
987 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1296 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
1291 Phòng thí nghiệm và Quản lý chất lượng nước Hiệu lực
167 Phòng Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình Hiệu lực
1292 Phòng phân tích và Kiểm định chất lượng Gốm sứ Thủy tinh Hiệu lực
305 Trung tâm Giám định chất lượng Hiệu lực
891 Phòng thí nghiệm  Hiệu lực
036 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) Hiệu lực
004 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) Hiệu lực
849 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng Tiến Nông  Hiệu lực
963 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng Hiệu lực
499 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường Hiệu lực
253 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ Hiệu lực
644 Phòng thí nghiệm và quản lý chất lượng Hiệu lực
949 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
680 Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 Hiệu lực
703 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Hiệu lực
140 Phòng Quản lý Chất lượng – Thử nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved