Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
589 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hỉnh ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
244 Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
1190 Bộ phận Thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng  Hiệu lực
234 Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol - Phòng thử nghiệm xăng dầu Hiệu lực
324 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
1183 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1185 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1184 Phòng kỹ thuật và kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
380 Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
963 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng - Nhà máy sữa Lam Sơn - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Hiệu lực
1187 Phòng thử nghiệm thuộc phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
117 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
604 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum Hiệu lực
190 Phòng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Hiệu lực
238 Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng Hiệu lực
1147 Phòng KCS Hiệu lực
582 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng Hiệu lực
1171 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1186 Phòng Kiểm nghiệm Hiệu lực
886 Phòng Phân tích Trung tâm Hiệu lực
126 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chiếu sáng Hiệu lực
1178 Phòng thử nghiệm chất lượng Hiệu lực
371 Phòng thí nghiệm Phân tích chất lượng nước Hiệu lực
836 Phòng nghiên cứu – thí nghiệm thực phẩm Masan Hiệu lực
084 Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Hiệu lực
581 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
677 Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam Hiệu lực
792 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1181 Phòng thí nghiệm QA Hiệu lực
861 Trung tâm Kiểm nghiệm và Đánh giá Sản phẩm Hiệu lực
870 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
1173 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1174 Phòng thử nghiệm Điện- Hóa - Lý Hiệu lực
1180 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1144 Tổ hóa nghiệm - Công ty Cổ Phần nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Cát Bi Hiệu lực
1175 Trung tâm phân tích môi trường Vietstar Hiệu lực
760 Phòng thử nghiệm cơ lý thép Hiệu lực
135 Trung tâm phân tích thí nghiệm  Hiệu lực
1156 Phòng kỹ thuật  Hiệu lực
1176 Phân xưởng Sửa chữa - Thí nghiệm điện Hiệu lực
572 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thái Bình  Hiệu lực
231 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm  Hiệu lực
881 Trạm kiểm nghiệm Hiệu lực
322 Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm (KCS) Hiệu lực
804 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La Hiệu lực
876 Phòng thử nghiệm độc tính HAC Hiệu lực
338 Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm và Điều Trị Bệnh Động Vật Hiệu lực
108 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh  Hiệu lực
1169 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
567 PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ  Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved