Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
084 Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Hiệu lực
581 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
677 Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam Hiệu lực
792 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1181 Phòng thí nghiệm QA Hiệu lực
861 Trung tâm Kiểm nghiệm và Đánh giá Sản phẩm Hiệu lực
870 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
1173 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1174 Phòng thử nghiệm Điện- Hóa - Lý Hiệu lực
1180 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1144 Tổ hóa nghiệm - Công ty Cổ Phần nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Cát Bi Hiệu lực
1175 Trung tâm phân tích môi trường Vietstar Hiệu lực
760 Phòng thử nghiệm cơ lý thép Hiệu lực
135 Trung tâm phân tích thí nghiệm  Hiệu lực
1156 Phòng kỹ thuật  Hiệu lực
1176 Phân xưởng Sửa chữa - Thí nghiệm điện Hiệu lực
572 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thái Bình  Hiệu lực
231 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm  Hiệu lực
881 Trạm kiểm nghiệm Hiệu lực
322 Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm (KCS) Hiệu lực
804 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La Hiệu lực
876 Phòng thử nghiệm độc tính HAC Hiệu lực
338 Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm và Điều Trị Bệnh Động Vật Hiệu lực
108 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh  Hiệu lực
1169 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
567 PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ  Hiệu lực
574 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1179 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
369 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang  Hiệu lực
118 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
344 Phòng thí nghiệm Điện – Hóa - Phân xưởng Sửa chữa Điện Hiệu lực
853 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH VĨNH LONG Hiệu lực
577 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm  Hiệu lực
100 Phòng thí nghiệm INSEE Hiệu lực
360 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
1172 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM  Hiệu lực
325 Phòng thử nghiệm giấy Hiệu lực
566 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An Hiệu lực
1168 Phòng thử nghiệm – Công ty TNHH Control Union Việt Nam Hiệu lực
063 Phòng Kiểm nghiệm Cao su Tiêu chuẩn Việt Nam Hiệu lực
770 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
573 Phòng thử nghiệm Ắc quy Hiệu lực
856 Phân viện Hóa - Môi trường Hiệu lực
089 Trung tâm Thí nghiệm Dệt May Hiệu lực
1167 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
561 Phòng Thử nghiệm và tư vấn  Hiệu lực
947 Phòng Thí nghiệm Môi trường và An toàn thực phẩm Hiệu lực
061 Phòng thử nghiệm Công ty TNHH thép VSC – POSCO  Hiệu lực
940 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1166 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved