Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
574 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1179 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
369 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang  Hiệu lực
118 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
344 Phòng thí nghiệm Điện – Hóa - Phân xưởng Sửa chữa Điện Hiệu lực
853 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH VĨNH LONG Hiệu lực
577 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm  Hiệu lực
100 Phòng thí nghiệm INSEE Hiệu lực
360 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
1172 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM  Hiệu lực
325 Phòng thử nghiệm giấy Hiệu lực
566 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An Hiệu lực
1168 Phòng thử nghiệm – Công ty TNHH Control Union Việt Nam Hiệu lực
063 Phòng Kiểm nghiệm Cao su Tiêu chuẩn Việt Nam Hiệu lực
770 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
573 Phòng thử nghiệm Ắc quy Hiệu lực
856 Phân viện Hóa - Môi trường Hiệu lực
089 Trung tâm Thí nghiệm Dệt May Hiệu lực
1167 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
561 Phòng Thử nghiệm và tư vấn  Hiệu lực
947 Phòng Thí nghiệm Môi trường và An toàn thực phẩm Hiệu lực
061 Phòng thử nghiệm Công ty TNHH thép VSC – POSCO  Hiệu lực
940 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1166 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
863 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
368 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH TPXK Nam Hải Hiệu lực
1164 Trung tâm Chất lượng Đất Hợp Hiệu lực
871 Phòng phân tích chất lượng môi trường   Hiệu lực
1165 Phòng Kỹ thuật môi trường Hiệu lực
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Hiệu lực
442 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức Hiệu lực
358 Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn Hiệu lực
194 Phòng tư vấn, Dịch vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hiệu lực
215 Xưởng phát dẫn và Thí nghiệm điện Hiệu lực
1115 Phân xưởng Cơ điện Hiệu lực
211 Phòng Hiệu chuẩn điện Hiệu lực
851 Phòng thử nghiệm Sinh Hoá Hiệu lực
638 Khoa xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng Hiệu lực
378 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm  Hiệu lực
571 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
862 Phòng Thí nghiệm Phân tích - Ban Công nghệ Hiệu lực
475 Phòng thử nghiệm - Trung tâm Phân tích FPD Hiệu lực
578 Công ty TNHH Hiseda Hiệu lực
382 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
339 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương Hiệu lực
570 Phân xưởng Thí nghiệm Điện Hiệu lực
530 Phòng phân tích chất lượng thực phẩm & dinh dưỡng thủy sản Hiệu lực
554 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi Hiệu lực
1163 Trung tâm Kiểm nghiệm và đào tạo Thái Sơn Hiệu lực
1160 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved