Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
863 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
368 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH TPXK Nam Hải Hiệu lực
1164 Trung tâm Chất lượng Đất Hợp Hiệu lực
871 Phòng phân tích chất lượng môi trường   Hiệu lực
1165 Phòng Kỹ thuật môi trường Hiệu lực
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Hiệu lực
442 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức Hiệu lực
358 Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn Hiệu lực
194 Phòng tư vấn, Dịch vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hiệu lực
215 Xưởng phát dẫn và Thí nghiệm điện Hiệu lực
1115 Phân xưởng Cơ điện Hiệu lực
211 Phòng Hiệu chuẩn điện Hiệu lực
851 Phòng thử nghiệm Sinh Hoá Hiệu lực
638 Khoa xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng Hiệu lực
378 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm  Hiệu lực
571 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
862 Phòng Thí nghiệm Phân tích - Ban Công nghệ Hiệu lực
475 Phòng thử nghiệm - Trung tâm Phân tích FPD Hiệu lực
578 Công ty TNHH Hiseda Hiệu lực
382 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
339 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương Hiệu lực
570 Phân xưởng Thí nghiệm Điện Hiệu lực
530 Phòng phân tích chất lượng thực phẩm & dinh dưỡng thủy sản Hiệu lực
554 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi Hiệu lực
1163 Trung tâm Kiểm nghiệm và đào tạo Thái Sơn Hiệu lực
1160 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
1162 Phòng QC Hiệu lực
1111 Phòng thí nghiệm hàm lượng vàng Hiệu lực
1161 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
592 Phòng thử nghiệm nhà máy biến áp truyền tải Hiệu lực
1157 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1154 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
212 Phòng Hiệu chuẩn Cơ Nhiệt Hiệu lực
346 Trung tâm Đánh giá Hư hỏng Vật liệu Hiệu lực
366 Phòng phân tích chất lượng môi trường   Hiệu lực
1152 Bộ phận Kiểm tra chất lượng – Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng LADOPHAR Hiệu lực
1158 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1155 Phòng Đo lường hiệu chuẩn Hiệu lực
1153 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
927 Công ty CP dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang Hiệu lực
1159 Phòng thí nghiệm Nước Hiệu lực
847 Phòng Thử nghiệm - Ban Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1150 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1151 Phòng thí nghiệm và phân tích Nicotex  Hiệu lực
1148 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm Lai Châu Hiệu lực
444 Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động COSHET Hiệu lực
218 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa Hiệu lực
349 Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Long Hiệu lực
1109 Phòng kiểm nghiệm Vạn Đức Tiền Giang Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved