Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1162 Phòng QC Hiệu lực
1111 Phòng thí nghiệm hàm lượng vàng Hiệu lực
1161 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
592 Phòng thử nghiệm nhà máy biến áp truyền tải Hiệu lực
1157 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1154 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
212 Phòng Hiệu chuẩn Cơ Nhiệt Hiệu lực
346 Trung tâm Đánh giá Hư hỏng Vật liệu Hiệu lực
366 Phòng phân tích chất lượng môi trường   Hiệu lực
1152 Bộ phận Kiểm tra chất lượng – Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng LADOPHAR Hiệu lực
1158 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1155 Phòng Đo lường hiệu chuẩn Hiệu lực
1153 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
927 Công ty CP dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang Hiệu lực
1159 Phòng thí nghiệm Nước Hiệu lực
847 Phòng Thử nghiệm - Ban Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1150 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1151 Phòng thí nghiệm và phân tích Nicotex  Hiệu lực
1148 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm Lai Châu Hiệu lực
444 Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động COSHET Hiệu lực
218 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa Hiệu lực
349 Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Long Hiệu lực
1109 Phòng kiểm nghiệm Vạn Đức Tiền Giang Hiệu lực
172 Phòng thí nghiệm Công ty Liên doanh TNHH ANOVA Hiệu lực
502 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
123 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hiệu lực
003 Phòng thí nghiệm Vilas 003 Hiệu lực
1146 Trung Tâm Phân tích, Nghiên cứu và Chứng Nhận Tlab Hiệu lực
558 Trung tâm phân tích kiểm nghiệm TVU Hiệu lực
348 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
834 Phòng Kỹ thuật Xét nghiệm  Hiệu lực
1149 Phòng Thí nghiệm Kiểm định Hiệu lực
588 Phòng Thí nghiệm – VITE Hiệu lực
579 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
1145 Phòng thí nghiệm Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước Hiệu lực
915 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn Hiệu lực
852 Khoa Vệ sinh và An toàn lao động Hiệu lực
353 Trung tâm thử nghiệm môi trường nước Hiệu lực
112 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1142 MINH PHU HAU GIANG - LAB Hiệu lực
1143 Phòng kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
1137 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
359 Phòng thử nghiệm Joton Hiệu lực
111 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng Hiệu lực
062 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA Hiệu lực
556 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
826 Phòng Kiểm định và Hiệu chuẩn – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng Hiệu lực
364 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
036 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved