Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
925 Phòng Thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
962 Phòng Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Hiệu lực
812 Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
682 Phuong Nam Analysis Laboratory Hiệu lực
646 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường Hiệu lực
514 Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương II Hiệu lực
377 Phòng kiểm nghiệm - Vi sinh Hiệu lực
357 TRUNG TÂM PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ CAO Hiệu lực
289 Phòng Hiệu chuẩn/ Kiểm định Hiệu lực
625 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1290 Bộ phận xét nghiệm – Phòng kỹ thuật Hiệu lực
446 Phòng nghiên cứu và thử nghiệm cơ lý cao su v.lab Hiệu lực
902 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
777 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
781 Phòng thử nghiệm Dầu nhờn Cát Lái Hiệu lực
691 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1118 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới Hiệu lực
495 Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công Nghệ và Môi trường Hiệu lực
317 Phòng thử nghiệm chất lượng thiết bị chiếu sáng Hiệu lực
062 Phòng quản lý Chất lượng Hiệu lực
1272 Labo Trung tâm Hiệu lực
1256 Phòng phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm cây lương thực và cây thực phẩm Hiệu lực
1241 Phòng KCS Hiệu lực
1234 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm. Khoa Công nghệ Thực phẩm Hiệu lực
943 Trung tâm Phân tích kỹ thuật cao Sài Gòn  Hiệu lực
677 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam Hiệu lực
1047 Phòng Đảm bảo chất lượng Hiệu lực
1278 Phòng Thử nghiệm Vật liệu - Linh kiện Nano và Ứng dụng Hiệu lực
444 Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) Hiệu lực
1283 Phòng Kỹ thuật Công nghệ Hiệu lực
1281 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình Hiệu lực
1279 Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa Hiệu lực
511 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
1264 Ban KCS  Hiệu lực
507 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỦY Hiệu lực
889 Phòng phân tích và thử nghiệm  Hiệu lực
484 Phòng Quản  lý chất lượng Hiệu lực
404 Phòng thí nghiệm và kiểm định công nghiệp, xây dựng Phateco Hiệu lực
281 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
273 Phòng Quan trắc phân tích môi trường Hiệu lực
266 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận - Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1273 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam)  Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
1268 Phòng hóa nghiệm Hiệu lực
1265 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
083 Phòng thử nghiệm Điện - Cơ Hiệu lực
360 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
985 Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
1271 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
673 Phòng Quản Lý Chất Lượng - Nhà Máy Đạm Cà Mau Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved