Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
172 Phòng thí nghiệm Công ty Liên doanh TNHH ANOVA Hiệu lực
502 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
123 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Hiệu lực
003 Phòng thí nghiệm Vilas 003 Hiệu lực
1146 Trung Tâm Phân tích, Nghiên cứu và Chứng Nhận Tlab Hiệu lực
558 Trung tâm phân tích kiểm nghiệm TVU Hiệu lực
348 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
834 Phòng Kỹ thuật Xét nghiệm  Hiệu lực
1149 Phòng Thí nghiệm Kiểm định Hiệu lực
588 Phòng Thí nghiệm – VITE Hiệu lực
579 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
1145 Phòng thí nghiệm Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước Hiệu lực
915 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn Hiệu lực
852 Khoa Vệ sinh và An toàn lao động Hiệu lực
353 Trung tâm thử nghiệm môi trường nước Hiệu lực
112 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1142 MINH PHU HAU GIANG - LAB Hiệu lực
1143 Phòng kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
1137 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
359 Phòng thử nghiệm Joton Hiệu lực
111 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng Hiệu lực
062 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA Hiệu lực
556 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
826 Phòng Kiểm định và Hiệu chuẩn – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng Hiệu lực
364 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
036 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) Hiệu lực
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
1139 Phòng thử nghiệm và đảm bảo chất lượng Hiệu lực
482 Phòng Thử nghiệm Hiệu chuẩn Hiệu lực
228 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
327 Trung Tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường Hiệu lực
1140 Công ty TNHH Biolytrics Việt Nam Hiệu lực
372 Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường Hiệu lực
083 Phòng thử nghiệm Điện - Cơ Hiệu lực
333 Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế Hiệu lực
751 Phòng thí nghiệm Nước Hiệu lực
564 Phòng Đo lường và Hiệu chuẩn Hiệu lực
1136 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
082 Trung tâm Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1059 Phòng Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1138 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
916 Phòng thí nghiệm Hóa Nông Lúa Vàng Hiệu lực
559 Phòng Thí Nghiệm Công ty Cổ phần Gia Vị Việt Nam Hiệu lực
553 Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II - Trạm Kiểm định Vũng Tàu Hiệu lực
1124 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới Hiệu lực
1129 Phòng thử nghiệm Nicotex Nam Thái Dương Hiệu lực
110 Phòng thử nghiệm giống cây trồng Thái Bình Hiệu lực
546 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Hiệu lực
544 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1132 Tổ hóa nghiệm - Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Nội Bài   Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved