Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
980 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tây Ninh  Hiệu lực
681 Trung tâm phân tích và kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu Hiệu lực
992 Tổ Kiểm nghiệm – Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
269 Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường Hiệu lực
064 Bộ phận KCS Hiệu lực
881 Trạm kiểm nghiệm Hiệu lực
981 Phòng Quản lý Chất lượng và Thử nghiệm Hiệu lực
023 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Hiệu lực
028 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hiệu lực
072 Viện Đo lường Việt Nam Hiệu lực
218 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa Hiệu lực
077 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
249 Trung tâm Quan trắc Môi trường Hiệu lực
069 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Hiệu lực
1059 Phòng Đảm bảo chất lượng Hiệu lực
258 Phòng đo lường Hiệu lực
942 Phòng Kiểm soát Chất lượng – Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam Hiệu lực
1248 Phòng Quản lý cấp nước Hiệu lực
975 Phòng thí nghiệm CETD Hiệu lực
743 Phòng thử nghiệm biến áp phân phối Hiệu lực
956 An toàn lao động Hiệu lực
285 Phòng Thử nghiệm truyền dẫn quang Hiệu lực
366 Phòng phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
141 Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Hiệu lực
089 Trung tâm Thí nghiệm Dệt May Hiệu lực
060 Phòng Đo lường - Thử nghiệm Hiệu lực
182 Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Công nghiệp Hiệu lực
070 Phòng nghiên cứu công nghệ môi trường  Hiệu lực
276 Phòng thí nghiệm vật tư thiết bị cầu đường quốc gia Hiệu lực
307 Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hiệu lực
1169 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1191 Phòng thử nghiệm IQC Hồ Chí Minh Hiệu lực
1008 Trung Tâm Xét Nghiệm Hiệu lực
1257 Công ty TNHH Môi trường Khoa học & Công nghệ Giang Sơn  Hiệu lực
379 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1276 Phòng thí nghiệm hóa học và phòng thí nghiệm vật lý Hiệu lực
950 Tổ KCS – Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh Tháng 11, 2019 Hiệu lực
456 Ban Quản lý Chất lượng Hiệu lực
264 Phòng thí nghiệm và kiểm định Hiệu lực
1262 Phòng thử nghiệm cáp điện Thịnh Phát Hiệu lực
653 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
1266 Phòng thử nghiệm Accredo Asia Hiệu lực
608 Phòng Hóa nghiệm và Nghiệp vụ giám định Hiệu lực
685 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
945 Tổ kiểm nghiệm – Phòng Kỹ thuật Chất lượng Hiệu lực
635 Phòng Thí Nghiệm và Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
439 Phòng thí nghiệm Phân tích thực phẩm và thức ăn chăn nuôi UPSCIENCE VIỆT NAM Hiệu lực
1260 Phòng thí nghiệm Cáp quang LS Hiệu lực
078 Phòng Thử nghiệm  Hiệu lực
001 Phòng Hóa nghiệm Xăng dầu Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved