Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
1139 Phòng thử nghiệm và đảm bảo chất lượng Hiệu lực
482 Phòng Thử nghiệm Hiệu chuẩn Hiệu lực
228 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
327 Trung Tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường Hiệu lực
1140 Công ty TNHH Biolytrics Việt Nam Hiệu lực
372 Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường Hiệu lực
083 Phòng thử nghiệm Điện - Cơ Hiệu lực
333 Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế Hiệu lực
751 Phòng thí nghiệm Nước Hiệu lực
564 Phòng Đo lường và Hiệu chuẩn Hiệu lực
1136 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
082 Trung tâm Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1059 Phòng Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1138 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
916 Phòng thí nghiệm Hóa Nông Lúa Vàng Hiệu lực
559 Phòng Thí Nghiệm Công ty Cổ phần Gia Vị Việt Nam Hiệu lực
553 Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II - Trạm Kiểm định Vũng Tàu Hiệu lực
1124 Phòng Thử nghiệm Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới Hiệu lực
1129 Phòng thử nghiệm Nicotex Nam Thái Dương Hiệu lực
110 Phòng thử nghiệm giống cây trồng Thái Bình Hiệu lực
546 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Hiệu lực
544 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1132 Tổ hóa nghiệm - Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Nội Bài   Hiệu lực
843 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm nghiệm Hiện đại (Việt Nam) Hiệu lực
1133 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp Hiệu lực
1134 Phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng phân bón thuốc BVTV Hiệu lực
1135 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
723 Khoa xét nghiệm – Chuẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
424 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
563 Phòng Thử Nghiệm Thực Phẩm – TUV SUD Việt Nam Hiệu lực
539 Trung tâm Kiểm định môi trường (PCEV) Hiệu lực
953 Viện Năng suất Chất lượng Deming Hiệu lực
352 Xưởng Đo lường – Tự động hoá Hiệu lực
560 Phòng thí nghiệm - Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Hiệu lực
831 Phòng LAB Hiệu lực
827 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng  Hiệu lực
076 Tổ phân tích – KCS thuốc Bảo Vệ Thực Vật Phòng kỹ thuật – Nghiên Cứu Phát Triển Hiệu lực
219 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
1125 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm Vinacalib Hiệu lực
1112 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng Hiệu lực
842 Bộ phận Thử nghiệm Máy biến áp và Động cơ điện Hiệu lực
513 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
1130 Phân xưởng thí nghiệm đo lường và sửa chữa thiết bị điện Hiệu lực
1064 Phòng thí nghiệm - Công ty TNHH Quản lý vận hành xử lý nước thải Việt Nam Hiệu lực
1131 Phòng quản lý chất lượng  Hiệu lực
820 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
319 Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường Hiệu lực
1127 Tổ hóa nghiệm - Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Cam Ranh  Hiệu lực
569 Phòng Thử nghiệm điện Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved