Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
712 Trung tâm thí nghiệm điện dầu khí - TSR Hiệu lực
837 Phòng Ứng dụng và Thực nghiệm Hiệu lực
805 Phòng KCS – Nhà máy NPK Hiệu lực
557 Phòng Phân tích - Môi trường – Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất Hiệu lực
334 Phòng thử nghiệm - Tập đoàn Thiên Long   Hiệu lực
1072 Phòng kỹ thuật đo lường, thử nghiệm Hiệu lực
1120 Phòng thí nghiệm Công nghệ cao Tanixa Hiệu lực
555 Phòng thử nghiệm-Ban đảm bảo chất lượng, Nhà máy Nước Giải khát Việt Nam  Hiệu lực
821 Phòng kiểm nghiệm Quốc Việt  Hiệu lực
549 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
814 Phòng thử nghiệm cơ lý Thiện Tường Hiệu lực
797 Phòng thí nghiệm bọc ống dầu khí Hiệu lực
314 Phòng thí nghiệm (KCS) Hiệu lực
1117 Tổ thí nghiệm điện - Phân xưởng sửa chữa Hiệu lực
361 Phòng thí nghiệm – Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) Hiệu lực
809 Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường Hiệu lực
1103 Phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn nuôi Hiệu lực
527 Phòng Kiểm Nghiệm Hùng Vương  Hiệu lực
332 Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương Hiệu lực
1128 Phòng Thí nghiệm Thực phẩm và Mỹ phẩm Hiệu lực
1093 Khoa Côn trùng và Động vật Y học Hiệu lực
1122 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
954 Công Ty TNHH UL VS Việt Nam Hiệu lực
1099 Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm Hiệu lực
1116 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Caltech Hiệu lực
1118 Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Thế Kỷ Mới Hiệu lực
823 Khoa Xét Nghiệm  Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
747 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
825 Phòng thử nghiệm Khoáng sản Núi Pháo  Hiệu lực
1119 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
479 Công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO Hiệu lực
060 Phòng Đo lường - Thử nghiệm Hiệu lực
839 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
816 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng  Hiệu lực
001 Phòng Hóa nghiệm Xăng dầu Hiệu lực
822 Phòng Xét nghiệm Vi sinh Hiệu lực
568 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
693 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
808 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Yên Bái Hiệu lực
114 Trạm thí nghiệm Hiệu lực
795 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam Hiệu lực
1110 Phòng KCS Hiệu lực
329 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
1097 Phòng Quản lý Chất lượng Nước  Hiệu lực
1098 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng Nông lâm thủy sản Thái Nguyên Hiệu lực
790 Phòng Đo lường Hiệu lực
735 Phân xưởng thí nghiệm điện Hiệu lực
1108 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1107 Phòng Thí nghiệm Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved