Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
913 Phòng thử nghiệm Hóa lý  Hiệu lực
1007 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới Hiệu lực
160 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
941 Phòng kiểm nghiệm  Hiệu lực
908 Trung tâm Phân tích ECO FINE Hiệu lực
968 Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường Hiệu lực
1243 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
645 Phòng phân tích Hiệu lực
701 Phòng Thí Nghiệm Công ty TNHH Lavergne Việt Nam Hiệu lực
705 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1004 Phòng Kiểm Nghiệm Hiệu lực
468 Phòng Thử nghiệm Ialy Hiệu lực
695 Trạm kiểm định chất lượng đạn dược T264-K890/ Cục Quân khí Hiệu lực
282 Phòng thử nghiệm Nhatrang  Hiệu lực
897 Chi Cục Kiểm Định Hải Quan 3 Hiệu lực
929 Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
1242 Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Hiệu lực
1274 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH KPF VIỆT NAM Hiệu lực
1277 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1240 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1237 Phòng Quan trắc, phân tích môi trường Hiệu lực
450 Trung tâm Công nghệ Môi trường Tại Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
730 Phòng thí nghiệm Bình Chiểu Hiệu lực
283 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
877 Trung tâm kiểm nghiệm - thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng Hiệu lực
858 Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ Kỹ thuật Hiệu lực
855 Phòng thí nghiệm Acecook Việt Nam Hiệu lực
1232 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1250 Phòng thử nghiệm Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert  Hiệu lực
032 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất   Hiệu lực
545 Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất Hiệu lực
708 Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội – Intertek Việt Nam Hiệu lực
679 Khoa xét nghiệm và phân tích Hiệu lực
1282 Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Hiệu lực
1238 Phòng thí nghiệm Hoá học Hiệu lực
1285 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Hiệu lực
699 Phân xưởng Tự động – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Hiệu lực
991 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
1288 Phòng kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm Hiệu lực
1289 Phòng Hiệu chuẩn – Đo lường Hiệu lực
1235 PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC BIỂN Hiệu lực
1213 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tỉnh An Giang Hiệu lực
162 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1300 Phòng hoá nghiệm Hiệu lực
1301 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
977 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
280 Phòng Kỹ thuật môi trường Hiệu lực
697 Phòng Kiểm tra Chất lượng  Hiệu lực
987 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved