Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
694 Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB Hiệu lực
951 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
272 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc Hiệu lực
240 Công ty Cổ phần Thí nghiệm Khảo sát và Xây dựng Bạch Đằng Hiệu lực
267 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1258 Chi nhánh ven biển - Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Hiệu lực
1253 Phòng thử nghiệm không phá hủy Hiệu lực
1254 Phòng QA  Hiệu lực
278 Phòng thử nghiệm nông sản thực phẩm - Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ Hiệu lực
275 Phòng thử nghiệm Hóa học - Dệt may Hiệu lực
259 National Center for Food Analysis and Assessment Hiệu lực
763 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trà Vinh Hiệu lực
058 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Hiệu lực
1252 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1246 Phòng Kiểm tra chất lượng  Hiệu lực
104 Phòng Kiểm nghiệm Hóa học và Phòng Kiểm nghiệm Sinh học Hiệu lực
780 Phòng thử nghiệm Nhiên liệu hàng không Hiệu lực
591 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
960 Công ty TNHH FITI Testing & Research Institute Việt Nam Hiệu lực
1249 Tổ thí nghiệm Hóa - Phân xưởng Hóa Hiệu lực
1245 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1220 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
1247 Phòng thử nghiệm - MEE Hiệu lực
150 Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
587 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
383 Phòng thử nghiệm Điện - Hóa Hiệu lực
868 Phòng thử nghiệm Cơ tính - VTS Hiệu lực
509 Phòng phân tích Hóa – Lý Hiệu lực
662 Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ Hiệu lực
616 Trung tâm phân tích thí nghiệm và dịch vụ địa chất, khoáng sản, môi trường Miền Trung Hiệu lực
1239 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
599 Công ty CP KHCN Phân tích môi trường Biển Đức Hiệu lực
931 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương Hiệu lực
835 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh Hiệu lực
778 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Phân tích Môi trường Âu Việt Hiệu lực
1236 Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Chi nhánh phía Nam Hiệu lực
022 PHÒNG THỬ NGHIỆM TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP Hiệu lực
124 Phòng Kiểm nghiệm - Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6  Hiệu lực
919 Phòng Quan trắc và Phân tích Hiệu lực
017 Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex  Hiệu lực
1222 Phòng Quan trắc và Phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
832 Trung tâm thử nghiệm tính năng - Ắc quy GS Việt Nam Hiệu lực
584 Chi cục kiểm định Hải quan 4 Hiệu lực
354 Phòng thí nghiệm công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả Hiệu lực
363 Phòng thí nghiệm Nhà Máy Lọc dầu Cát Lái Hiệu lực
178 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng - Vilas 178 Hiệu lực
921 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
896 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
859 Phòng Dịch vụ Hiệu chuẩn Hiệu lực
1126 Tổ hóa nghiệm. Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh  Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved