Phòng thí nghiệm

Thông báo lỗi

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 632 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() trong vinno_base_language_switch_links_alter() (dòng 637 của /home/boacp/domains/boa.gov.vn/public_html/sites/all/modules/vinno/vinno_base/vinno_base.module).

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
182 Phòng Thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao Hiệu lực
1106 Tổ hóa nghiệm - Chi nhánh Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex tại Đà Nẵng  Hiệu lực
299 Tổ Hiệu chuẩn - Phân xưởng Hiệu chuẩn & Điện tử - Trung tâm Bảo dưỡng Thiết bị Hồ Chí Minh Hiệu lực
815 Phòng Thí nghiệm - Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa Hiệu lực
1102 Phòng thí nghiệm điện hóa Hiệu lực
801 Công ty TNHH Kotiti Việt Nam Hiệu lực
1104 Phòng Thử nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
531 MINHPHULAB Hiệu lực
059 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 1 Hiệu lực
538 Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật môi trường An Bình Hiệu lực
341 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
543 Phòng thí nghiệm Hóa Hiệu lực
198 Phòng thử nghiệm Ngô Han Hiệu lực
191 Phòng chất lượng – An toàn công ty Tôn Phương Nam Hiệu lực
1089 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
178 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng - Vilas 178 Hiệu lực
1100 Phòng Thí nghiệm quan trắc môi trường Hiệu lực
768 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
521 Phòng thử nghiệm môi trường Hiệu lực
210 Phòng thử nghiệm không phá hủy Hiệu lực
617 Phòng Kiểm nghiệm Hoá, phòng Kiểm nghiệm Sinh Hiệu lực
1087 Bộ phận kiểm nghiệm Hiệu lực
354 Phòng thí nghiệm Công ty CP xi măng Cẩm Phả Hiệu lực
207 Phòng thí nghiệm KYMDAN Hiệu lực
1096 Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam Hiệu lực
746 Bộ phận kiểm nghiệm Hiệu lực
1095 Trung tâm thử nghiệm điện Hiệu lực
196 Phòng thí nghiệm – Công ty CP tập đoàn Vinacontrol Hiệu lực
1094 Khoa Vệ sinh Thực phẩm - Dinh dưỡng Hiệu lực
1092 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
593 Phân viện Khoa học an toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền trung Hiệu lực
504 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm điện Hiệu lực
184 Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn Hiệu lực
050 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
336 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
791 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm Lạng Sơn Hiệu lực
829 Trung tâm kiểm định – hiệu chuẩn Dakcom Hiệu lực
1091 Phòng kiểm nghiệm - Nhà máy Bia Sài Gòn - Mê Linh Hiệu lực
515 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường - Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường An Giang Hiệu lực
789 Đội thí nghiệm – Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện Hiệu lực
202 Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol Hiệu lực
192 Trung tâm Kiểm định Máy Thiết bị Đo đạc Hiệu lực
1084 Tổ hóa nghiệm - Phòng kỹ thuật Hiệu lực
474 Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh Hiệu lực
321 Phòng Kiểm định Vật liệu Hiệu lực
307 Viện Dinh Dưỡng Hiệu lực
337 Trung tâm Kiểm nghiệm Phú Thọ Hiệu lực
785 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình Hiệu lực
449 Phòng Kiểm tra Chất lượng nước Hiệu lực
472 Bộ phận thử nghiệm cơ lý – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved