Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Đơn vị chủ quản: 
Công ty cổ phần phòng thử nghiệm Phúc Gia
Số VILAS: 
1212
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Phúc Gia
Laboratory:  Phuc Gia Laboratory 
Cơ quan chủ quản:   Công ty cổ phần phòng thử nghiệm Phúc Gia
Organization: Phuc Gia Laboratory Corporation
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử
Field of testing: Electrical – Electronic
Người phụ trách/ Representative:Lê Mạnh Tiến Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Lê Tuấn Hiếu Các phép thử được công nhận All accredited tests 
 1.  
Lê Mạnh Tiến
Số hiệu/ Code:              VILAS1212 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 22/04/2022            Địa chỉ/ Address:  Tầng 2, số 28, ngõ 29/14, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội          2th floor, No.28, 29/14 Lane, Nghia Dung Street, Phuc Xa Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City Địa điểm/Location: Số 4, phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội           No.4, Dang Dung Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City Điện thoại/ Tel:       0981996996 / 0982996696                                             E-mail:lab@phucgia.com.vn                                               Website:lab.phucgia.com.vn                        Lĩnh vực thử nghiệm:             Điện - Điện tử Field of testing:                         Electrical – Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Máy giặt gia dụng Clothes washing machines for household Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Năng suất/ Capacity (2 ~ 15) kg TCVN 8526:2013
 1.  
Nồi cơm điện Rice cookers Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Công suất danh định đến/ Maximum Capacity up to: 2000 W TCVN 8252:2015
 1.  
Máy thu hình Television Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Công suất danh định nhỏ hơn/ Maximum Capacity up to:1000 W TCVN 9536:2012 TCVN 9537:2012
 1.  
Đèn LED LED lamps Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Công suất danh định đến/ Maximum Capacity up to: 60 W TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017
 1.  
Đèn huỳnh quang Compact Compact fluorescent lamps Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Công suất danh định/ Capacity: (5 ~ 60) W TCVN 7896:2015
 1.  
Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters  Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency Dung tích danh định đến/ Maximum Volume up to: 40 lít TCVN 7898:2009
 1.  
Máy in Printer Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency - TCVN 9509:2012
 1.  
Máy Photocopy Photocopier Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency - TCVN 9510:2012
 1.  
Màn hình máy tính Computer Monitors Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency - TCVN 9508:2012
 1.  
Máy tính xách tay  Notebook computers Thử nghiệm hiệu suất năng lượng                                    Energy efficiency - TCVN 11847:2017 TCVN 11848:2017
 
Ngày hiệu lực: 
22/04/2022
Địa điểm công nhận: 
Số 4 phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1212
© 2016 by BoA. All right reserved