Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
10/05/2021 to 14/05/2021
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
07/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T01.1 10/05/2021 51 0
VILAS T01.2 11/05/2021 21 0
VILAS T01.3 12/05/2021 25 0
VILAS T01.4 13/05/2021 28 0
VILAS T01.5 14/05/2021 25 3
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Lê Hoàng Nhân
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY TNHH MTV METTLER –TOLEDO VIỆT NAM Chưa xác nhận
2 Nguyễn Tiến
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Chưa xác nhận
3 Trần Danh Hợi
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Chưa xác nhận
4 Hoàng Hải Linh
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
Chưa xác nhận
5 Nguyễn Trà My
 • VILAS T01.5
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
6 Ngô Thu Thủy
 • VILAS T01.5
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
7 Ngô Thu Thủy
 • VILAS T01.3
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
8 Lê Phương Hạnh
 • VILAS T01.1
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
9 Nguyễn Trà My
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
10 Ngô Văn Dương
 • VILAS T01.5
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
11 Ngô Thị Ánh Tuyết
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.5
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
12 Lê Phương Hạnh
 • VILAS T01.1
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên Chưa xác nhận
13 Đào Thu Nga
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Viện Nghiên cứu và ứng dụng y dược học cổ truyền Chưa xác nhận
14 Phan Thị Thanh Thúy
 • VILAS T01.4
Viện Nghiên cứu và ứng dụng y dược học cổ truyền Chưa xác nhận
15 Nguyễn Vũ Hùng
 • VILAS T01.1
Viện Nghiên cứu và ứng dụng y dược học cổ truyền Chưa xác nhận
16 Phạm Quang Huỳnh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa Chất Lâm Thao Chưa xác nhận
17 Đặng Thị Minh Loan
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa Chất Lâm Thao Chưa xác nhận
18 Nông Thúy Hòa
 • VILAS T01.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Chưa xác nhận
19 Nguyễn Như Hưởng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP Chưa xác nhận
20 Nông Thúy Hòa
 • VILAS T01.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Chưa xác nhận
21 Nguyễn huy Thăng
 • VILAS T01.1
Trung Tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Chưa xác nhận
22 Nguyễn huy Thăng
 • VILAS T01.1
Trung Tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Chưa xác nhận
23 Nguyễn huy Thăng
 • VILAS T01.1
Trung Tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Chưa xác nhận
24 Nữ giới
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO Chưa xác nhận
25 Nguyễn Thị Phương
 • VILAS T01.4
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Chưa xác nhận
26 Vũ Tú Anh
 • VILAS T01.1
Chưa xác nhận
27 Phạm Như Thùy
 • VILAS T01.1
Chưa xác nhận
28 Phạm Như Thùy Chưa xác nhận
29 Vũ Thị Ngọc Ánh
 • VILAS T01.1
Chưa xác nhận
30 Bùi Thị Thùy Anh
 • VILAS T01.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Chưa xác nhận
31 Nguyễn Anh Tuyên
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Chưa xác nhận
32 Trần Đình Hiếu
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Chưa xác nhận
33 Lường Hoàng Xây
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Chưa xác nhận
34 Nguyễn Thanh Tú
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Chưa xác nhận
35 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
36 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
37 Tiên Văn Tuấn
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
38 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
39 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
40 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
41 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
42 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
43 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
44 Đinh Thị Tuyết
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và môi trường CEC Chưa xác nhận
45 Đào Thị Việt Hà
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
46 Bùi Thị Kim Liên
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
47 Nguyễn Thị Kiều Chi
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
48 Nguyễn Tú Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
49 Lê Xuân Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
50 Đinh Phương Thảo
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường Chưa xác nhận
51 Nguyễn Thị Yến
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Kiểm Nghiệm Nông Nghiệp Hungary Chưa xác nhận
52 Nguyễn Quang Trung
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
53 Phạm Mạnh Quyền
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
54 Hoàng Văn Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
55 Nguyễn Mai Loan
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
56 Nguyễn Tiến Hưng
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
57 Đoàn Minh Nghĩa
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
58 Nguyễn Quốc Toản
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
59 Nguyễn Thị Ninh
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
60 Hà Thị Hoài Linh
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ Phần Mayuwell Cuộc Sống Niềm Tin Chưa xác nhận
61 Nguyễn Thị Hoa
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ Phần Mayuwell Cuộc Sống Niềm Tin Chưa xác nhận
62 Nguyễn Thị Hường
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
63 Hà Thị Thảo
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
64 Lê Thị Phương
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved