Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
14/06/2021 to 18/06/2021
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
11/06/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 14/06/2021 4 0
VILAS T03.2 15/06/2021 4 0
VILAS T03.3 16/06/2021 9 0
VILAS T03.4 17/06/2021 9 0
VILAS T03.5 18/06/2021 6 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn văn Thắng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Đầu tư EPT Chưa xác nhận
2 Bùi Mạnh Nhã
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Đầu tư EPT Chưa xác nhận
3 Nguyễn Hoàng Lâm
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Đầu tư EPT Chưa xác nhận
4 Nguyễn Thị Hiên
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Đầu tư EPT Chưa xác nhận
5 Nguyễn Tiến Thưởng
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
6 Bùi Trọng Đạo
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
7 Nguyễn Ngọc Anh Thư
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
8 Mạc Thị Diệp Quỳnh
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Chưa xác nhận
9 Lê Thị Hương
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved