Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
16/08/2021 to 20/08/2021
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
13/08/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 05/04/2021 8 0
VILAS T05.2 05/04/2021 1 0
VILAS T05.3 05/04/2021 5 0
VILAS T05.4 05/04/2021 3 0
VILAS T05.5 05/04/2021 4 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Tiến Thưởng
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
2 Bùi Trọng Đạo
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
3 Nguyễn Ngọc Anh Thư
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
4 Dương Thị Thơm
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
BV CPS VIET NAM (HA NOI) Chưa xác nhận
5 Doãn Quang Huy
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Chưa xác nhận
6 Phạm Việt Dũng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Chưa xác nhận
7 Nguyễn Thị Nga
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Chưa xác nhận
8 Mai Thị Thùy Linh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Chưa xác nhận
9 Hoàng Thanh Tú
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim Chưa xác nhận
10 Cuong
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Cong ty A Chưa xác nhận
11 Nguyễn Thị Dung
 • VILAS T05.1
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved