Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
18/10/2021 to 22/10/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
15/10/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T07.1 18/10/2021 1 0
VILAS T07.2 19/10/2021 1 0
VILAS T07.3 20/10/2021 1 0
VILAS T07.4 21/10/2021 1 0
VILAS T07.5 22/10/2021 4 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Vũ Thị Dung
  • VILAS T07.5
Công ty TNHH Giám định PROQC Viet Nam Chưa xác nhận
2 Nguyễn Thị Ngọc Thuần
  • VILAS T07.5
Công ty TNHH Giám định PROQC Viet Nam Chưa xác nhận
3 Đào Công Anh
  • VILAS T07.5
Công ty TNHH Giám định PROQC Viet Nam Chưa xác nhận
4 Trần Trung
  • VILAS T07.1
  • VILAS T07.2
  • VILAS T07.3
  • VILAS T07.4
  • VILAS T07.5
Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội - Cục Xăng dầu - TCHC Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved