Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
21/06/2021 to 25/06/2021
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
18/06/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T01.1 21/06/2021 14 0
MED T01.2 22/06/2021 14 0
MED T01.3 23/06/2021 14 0
MED T01.4 24/06/2021 14 0
MED T01.5 25/06/2021 14 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 NGUYỄN ĐỨC KIÊN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty TNHH MEDLATEC Thanh Xuân Chưa xác nhận
2 Nguyễn Thị Ngân
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC NGHỆ AN Chưa xác nhận
3 Nguyễn Phùng Toàn
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC NGHỆ AN Chưa xác nhận
4 Hà Hải Nam
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
5 Nguyễn Thị Mến
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
6 Trịnh Thị Thắm
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC HẢI PHÒNG Chưa xác nhận
7 Nguyễn Hồng Thương
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC HẢI PHÒNG Chưa xác nhận
8 PHẠM THỊ PHƯƠNG
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THANH HÓA Chưa xác nhận
9 NGUYỄN THỊ THU
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THANH HÓA Chưa xác nhận
10 Nguyễn Tiến Lâm
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Chưa xác nhận
11 Nguyễn Tiến Dũng
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty TNHH MEDLATEC Sơn Tây Chưa xác nhận
12 Nguyễn Xuân Thịnh
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Ninh Chưa xác nhận
13 Vũ Thị Loan
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Ninh Chưa xác nhận
14 Vũ Thị Chinh
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Ninh Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved