Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
23/08/2021 to 27/08/2021
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
20/08/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T02.1 23/08/2021 2 0
MED T02.2 24/08/2021 2 0
MED T02.3 25/08/2021 2 0
MED T02.4 26/08/2021 2 0
MED T02.5 27/08/2021 2 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG
  • MED T02.1
  • MED T02.2
  • MED T02.3
  • MED T02.4
  • MED T02.5
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức Chưa xác nhận
2 NGUYỄN HOÀNG TÙNG
  • MED T02.1
  • MED T02.2
  • MED T02.3
  • MED T02.4
  • MED T02.5
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved