Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Tình trạng: Đình chỉ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
478 Phòng thử nghiệm chất lượng Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thuận An 22/04/2017 Đình chỉ
Tình trạng: Hủy bỏ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
802 Trung tâm Hóa nghiệm Công ty cổ phần Dịch vụ Địa chất Khoáng sản Việt 19/01/2018 Hủy bỏ
633 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng Công ty TNHH nhà nước MTV khảo sát và xây dựng 06/03/2016 Hủy bỏ
297 Trung tâm Đánh giá không phá hủy Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 17/02/2015 04/2016 Hủy bỏ
241 Phòng thí nghiệm AVIFISH Công ty Cổ phần Việt An 12/12/2015 04/2016 Hủy bỏ
129 Trung tâm Thí nghi Công ty Cổ phần Tư vấn 6 11/11/2015 01/2016 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved