Thông báo hoãn đào tạo các khóa học: "ISO/IEC 17025:2017" tại Hà Nội

Kính gửi các Quý đơn vị
 
Lời đầu tiên, Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng cảm ơn Quý đơn vị và học viên đã quan tâm và đăng ký khóa đào tạo tập trung 11-15/9/2023 tại HN với 02 module Kỹ năng đối với chuyên gia đánh giá nội bộ và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. Tuy nhiên căn cứ nhu cầu các học viên đăng ký khóa đào tạo trên không đủ số lượng để tổ chức; Vì vậy, Văn phòng Công nhận chất lượng thông báo hoãn tổ chức khóa đào tạo 11-15/09/2023. Quý đơn vị/học viên vui lòng thông báo tới các học viên khác trong đơn vị đã đăng ký. Quý đơn vị/học viên có nhu cầu quan tâm có thể tham khảo khóa đào tạo tổ chức vào tháng 10 của Văn phòng CNCL theo đường link: http://www.boa.gov.vn/vi/khoahoc

Trân trọng cảm ơn.
© 2016 by BoA. All right reserved