Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực III

Đơn vị chủ quản: 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số VIAS: 
029
Tỉnh/Thành phố: 
Đà Nẵng
Tổ chức giám định: Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực III
Inspection Body: Center of Industrial Safety Registration Zone 3 (CISR3)
Cơ quan chủ quản:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Organization: Ministry of Labour – Invalid and Social Affairs
Loại tổ chức giám định: Loại A
Type of Inspection: Type A
Lĩnh vực giám định/ Category of Inspection:
1. Máy, thiết bị Machineries, equipments
 
Người phụ trách:
Representative
Trần Bá Thông
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope
1. Trần Bá Thông Các chứng thư/ All of certificates 
2. Huỳnh Khương Các chứng thư/ All of certificates
 
Hiệu lực công nhận:
Period of Validation
 24/ 12/ 2021
Số hiệu/ Code: VIAS 029
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 14, khu A1, đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
The main office: Lot 14, Area A1, Nguyen Chanh Street, Lien Chieu district, Da Nang city
Địa điểm công nhận/  Accredited locations:
1. Lô 14, khu A1, đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Lot 14, Area A1, Nguyen Chanh Street, Lien Chieu district, Da Nang city 

2. Trạm Kiểm định chai áp lực (Cylinder Inspection station)
Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu district, Da Nang city 
 
Điện thoại/ Tel (84.236).3739626/ (84.236)2219652 Fax:  (84.236)3739628
Email: ttkiemdinh3@gmail.com Website:  www.kiemdinh3.vn
         


 
Lĩnh vực giám định
Field of Inspection
Đối tượng 
giám định
Inspection Items 
Nội dung 
giám định
Range of Inspection
Phương pháp,
qui trình giám định
Inspection Methods/ Procedures
Máy và thiết bị 
Equipments and machineries
Thiết bị nâng 
Lifting appliances:
Thiết bị nâng kiểu cầu
Bridge lifting equipment
Cần trục tự hành
Crane
Bàn nâng
Lift Table
Sàn nâng người
Suspended Access Equipment
Pa lăng xích kéo tay
Chain hoist
Tời điện nâng tải
Electric winch lift
Tời điện kéo nghiêng
Electric winch tilt
Tời tay
Handcraft hoists
Xe nâng hàng
Forklift Truck
Xe nâng người
Manlift Truck
Vận thăng nâng hàng có người
Lifting hoist attached people 
Vận thăng nâng hàng
Lifting hoist
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
QTKĐ 09-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 10-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 11-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 12-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 13-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 14-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 15-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 16-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 17-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 18-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 19-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 20-2016/BLĐTBXH
Thang cuốn và băng tải chở người
Escalator, passenger conveyors
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
QTKĐ 25-2016/BLĐTBXH
Máy và thiết bị 
Equipments and machineries
Thang máy 
Elevator:
Thang máy điện
Electric elevator
Thang máy thủy lực
Hydraulic elevator
Thang máy chở hàng
Cargo elevator
Thang máy điện không có phòng máy
Non-machine room elevator
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 21-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 22-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 23-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 24-2016/BLĐTBXH
Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng
Steam, hot Water pipe Line
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 04-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 04-2017/BCT
Hệ thống đường ống dẫn khí y tế
System of medical gas pipeline
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 05-2016/BLĐTBXH
 
Hệ thống lạnh
Refrigeration System
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 08-2016/BLĐTBXH
Nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu
Boiler, Thermal oil Heater
Nồi hơi có áp suất trên 16 bar 
Boiler pressure above 16 bar
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 01-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 02-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 01-2017/BCT
Hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí
Gas Filling System
Hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Loading system liquefied petroleum gas (LPG)
Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Liquefied petroleum gas (LPG)
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 03-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 06-2017/BCT
QTKĐ 07-2017/BCT
Máy và thiết bị
Equipments and machineries
Bình chịu áp lực
Pressure Vessel
Bồn chứa LPG
LPG Tank
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 07-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 02-2017/BCT
QTKĐ 03-2017/BCT
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
Fuel Gas Piping
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 05-2017/BCT
Chai chứa khí công nghiệp 
Industrial gas cylinders
Chai chứa LPG
LPG gas cylinders
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Safety Inspection
 
QTKĐ 06-2016/BLĐTBXH
QTKĐ 08-2017/BCT

Ghi chú/ Note:
QTKĐ- xx: Qui trình kiểm định do Bộ Lao động Thương Binh Xã hội (BLĐTBXH) và Bộ Công Thương (BCT) ban hành


 
Ngày hiệu lực: 
24/12/2021
Địa điểm công nhận: 
Lô 14, khu A1, đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trạm Kiểm định chai áp lực (Cylinder Inspection station)
Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức: 
29
© 2016 by BoA. All right reserved