Trung tâm thử nghiệm điện

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Kiểm định và tư vấn xây lắp điện 
Số VILAS: 
1095
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thử nghiệm điện
Laboratory: Electrical Testing Center
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Kiểm định và tư vấn xây lắp điện 
Organization: Electrical construction consultancy and inspection Joint Stock Company
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Field: Electrical – Electronic
Người phụ trách/ Representative:  Đỗ Văn Minh Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
 1.  
Đỗ Văn Minh Các phép thử được công nhận/  Accredited tests
 1.  
Trần Đức Nam
Số hiệu/ Code:                                   VILAS 1095 Hiệu lực/ Validation:         10/04/2021 Địa chỉ/ Address:                    Thôn Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Duc Tu village, Duc Tu communes, Dong Anh Dist., Ha Noi Địa điểm /Location:     Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  Ngoai hamlet, Uy No communes, Dong Anh Dist., Ha Noi Điện thoại/ Tel:                                   0988611768/ 0918611768                              Fax:  E-mail:            minhdlda@gmail.com                                                                                                            Website: kiemdinhvilas1095@gmail.com Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation    (if any)/ Range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Máy biến áp điện lực Power transformers Đo điện trở cách điện các cuộn dây, các sứ đầu vào (x) Measurement of insulation resistances of windings  and insulator  Đến/ Upto 100 GΩ IEC 60076-1:2011 IEC 60076-3:2013
 1.  
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây ở tất cả các nấc phân thế (x) Measurement of winding resistances at all tappings  10 µΩ ~ 2000 Ω
 1.  
Đo tỷ số biến các cuộn dây ở tất cả các nấc phân thế và tổ đấu dây (x) Measurement of voltage ratio and vector group  at all tappings 0,8 ~ 9999,9
 1.  
Kiểm tra không tải (x)  No-load check  Đến/ Upto 8.000 W TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011)
 1.  
Cáp điện lực Power Cable 35 kV Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp (x) Measurement of insulation resistance before and after high voltage test Đến/ Upto 100 GΩ IEC 60502-1:2009 IEC 60502-2:2014
 1.  
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò (x) DC high voltage test and measurement of the leakage current 70 kV DC  (1,0 ~ 25,0) mA
 
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation    (if any)/ Range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Thiết bị đóng cắt cao áp High- voltage switchgear and controlgear Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances Đến/ Upto100 GΩ IEC 62271-1:2007 IEC 62271-100:2008+AMD1:2012+AMD2:2017 CSV  
 1.  
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of main contact resistances by DC current 10 µΩ ~ 2000 Ω
 1.  
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz (x) Power frequency withstand high voltage test 70 kVAC
 1.  
Hệ thống tiếp địa Earthing  system Đo điện trở tiếp địa (x) Measurement of the earthing resistance  (0,01 ~ 20) kΩ IEEE Std 81-2012
 1.  
Chống sét van Surge arresters Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance Đến/ Upto100 GΩ IEC 60099-4:2014
 1.  
Đo dòng rò (x) Measurement of leakage current Đến/ Upto10 A
 1. 6.
Rơle Electrical relay Thử nghiệm toàn tổ mạch bảo vệ và các đặc tính của rơle (x) Test thecircuit combination protection and all electrical relay specifications Đến/ Upto100 A Đến/ Upto500 V Đến/ Upto1.000s IEC 60255-1:2009 IEC 60255-151:2009  IEC 60255-127:2010
Ghi chú/ Note: 
 • TCVN:Tiêu chuẩn Việt Nam/ Viet Nam Standards
 • IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- (x): Phép thử thực hiện tại hiện trường/ On- site testing./.             
Ngày hiệu lực: 
10/04/2021
Địa điểm công nhận: 
Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
Số thứ tự tổ chức: 
1095
© 2016 by BoA. All right reserved