Trang chủ     
Sitemap
Trang chủ
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Giới thiệu chung
Các chương trình công nhận
Phòng thí nghiệm
Tổ chức chứng nhận
Tổ chức giám định
Phòng thí nghiệm y tế
Tin tức
Đào tạo
Các khóa đào tạo
Kế hoạch đào tạo
Tin đào tạo
Các thông tin về đào tạo
Tổ chức được công nhận
Phòng thí nghiệm
Tổ chức giám định
Tổ chức chứng nhận
Phòng thí nghiệm y tế
Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận
Thử nghiêm thành thạo
Giới thiệu về PT
Danh mục các tổ chức cung cấp dịch vụ PT
Biểu mẫu đăng ký công nhận
Phòng thí nghiệm
Tổ chức chứng nhận
Tổ chức giám định
Phòng thí nghiệm y tế
Tài liệu
Tài liệu áp dụng VILAS
Tài liệu áp dụng VIAS
Tài liệu áp dụng VICAS
Tài liệu áp dụng VILAS MED
Liên hệ
Tìm kiếm
Tin tức
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 02/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 01/2017
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 12/2016
Danh sách các tổ chức được công nhận mới tháng 11/2016
Thông báo tuyển dụng
Tin đào tạo
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tại Hà Nội
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 17 - 21 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hà Nội:
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37 911 552   Fax: 04.37 911 551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh:
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38 270 482   Fax: 08.38 270 481
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

tour du lich dao coto

Tổ chức bị hủy bỏ hoặc hết hiệu lực công nhận | Liên hệ | Sitemap
[Đầu trang]
Copyright © BoA 2011, All right reserved
Tổng số người truy cập: 1934091