Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Trần Thị Huyền Trang
Thời gian: 
13/05/2024 to 17/05/2024
Điện thoại: 
0989091095
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
10/05/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T01.1 13/05/2024 67 0
MED T01.2 14/05/2024 51 0
MED T01.3 15/05/2024 61 0
MED T01.4 16/05/2024 41 0
MED T01.5 17/05/2024 61 0
© 2016 by BoA. All right reserved