Phòng Xét nghiệm Quốc tế Gentis          

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Số VILAS MED: 
101
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Huyết học
Tên phòng xét nghiệm:  Phòng Xét nghiệm Quốc tế Gentis                                        
Medical Testing Laboratory: Gentis International Laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Organization:        Genetic testing service joint stock company
Lĩnh vực xét nghiệm:   Huyết học
Field of medical testing: Hematology
Người phụ trách/ Representative:  Đỗ Mạnh Hà Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Nguyễn Quang Vinh Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Hoàng Thị Nhung
  1.  
Nguyễn Văn Huynh
  1.  
Đào Mai Anh
  1.  
Lê Thị Thanh Tâm
Số hiệu/ Code:            VILAS Med 101   Hiệu lực/ Validation: 03/06/2025 Địa chỉ/ Address:  tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội Địa điểm/Location: tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại/ Tel: 024.71068999                                                           Fax:  E-mail:                        vinhnq@gentis.com.vn                                             Website: www.gentis.com.vn Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học Discipline of medical testing: Hematology
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample  (anticoaggulant - if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
Máu người mẹ Mother’blood Phát hiện lệch bội Nhiễm sắc thể số 13, 18, 21 của thai nhi (sàng lọc DNA trước sinh) Fital aneuploidy detecition for chromosome 13, 18,21 (prenatal DNA screening test) Tách chiết DNA Nucleic Acid extractin QT-TTXN-12 (Ver.02)
Giải trình tự DNA và phân tích kết quả DNA sequencing and analysis QT-TTXN-13 (Ver.01)
Ghi chú/ Note: QT-TTXN: Phương pháp nội bộ của PTN/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
03/06/2025
Địa điểm công nhận: 
Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
101
© 2016 by BoA. All right reserved