Phòng Xét nghiệm Quốc tế Gentis

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Số VILAS MED: 
101
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Huyết học
Tên phòng xét nghiệm:   Phòng Xét nghiệm Quốc tế Gentis
Medical Testing Laboratory Gentis International Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Organization: Genetic testing service joint stock company
Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học
Field of medical testing: Hematology
Người phụ trách/ Representative:  Trần Quốc Quân
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
1. Nguyễn Quang Vinh Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests 
2. Hoàng Thị Nhung Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests 
3. Nguyễn Văn Huynh Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests 
4. Đào Mai Anh Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests 

Số hiệu/ Code:  VILAS Med 101
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  13/03/2022           
Địa chỉ/ Address:    Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Địa điểm/Location: Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại/ Tel:        024.71068999                                    Fax:  
E-mail:      vinhnq@gentis.com.vn                               Website: www.gentis.com.vn


Lĩnh vực xét nghiệm:             Huyết học
Discipline of medical testing: Hematology

STT
No.
Loại mẫu 
(chất chống đông
-nếu có)
Type of sample (speciment)/
anticoaggulant (if any)
Tên các chỉ tiêu 
xét nghiệm cụ thể
(The name of medical tests)
Nguyên lý của kỹ 
thuật xét nghiệm
(Principle of  test)
Phương pháp
 xét nghiệm
(Test method)
  1.  
Máu
Blood
Phát hiện lệch bội Nhiễm sắc thể 13, 18, 21 của thai nhi từ máu mẹ (sàng lọc DNA trước sinh)
Fetal aneuploidy detection for chromosome 13, 18, 21 using maternal blood (prenatal DNA screening test)
 
Tách chiết DNA
Nucleic Acid extraction
QT.TTXN-12
Giải trình tự DNA và phân tích kết quả
DNA sequencing and analysis
QT.TTXN-13

Ghi chú/ Note: QT.TTXN:Quy trình xét nghiệm do phòng thí nghiệm dây dựng/Laboratory developed methods.


 
Ngày hiệu lực: 
13/03/2022
Địa điểm công nhận: 
Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
101
© 2016 by BoA. All right reserved