Tan Huy Hoang Testing Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
Tan Huy Hoang Environment Consulting Service Trading Company Limited
Số VILAS: 
778
Tỉnh/Thành phố: 
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Ngày hiệu lực: 
02/06/2029
Địa điểm công nhận: 
Số 10/46 đường Lê Quý Đôn, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức: 
778
© 2016 by BoA. All right reserved