VNCA Testing Department

Đơn vị chủ quản: 
Vietnam Conformity Assessment JSC
Số VILAS: 
1536
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 05 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm VNCA Laboratory: VNCA Testing Department Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đánh giá Phù hợp Việt Nam Organization: Vietnam Conformity Assessment JSC Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - điện tử Field of testing: Electrical - Electronic Người quản lý: Nguyễn Quang Laboratory manager: Số hiệu/ Code: VILAS 1536 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /05/2024 đến ngày /05/2027 Địa chỉ/Address: Tầng 6 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội Floor 6, Detech Tower building, No.8 Ton That Thuyet street, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city Địa điểm/Location: D43-LK14 Khu đô thị Geleximco khu D, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội D43-LK14 Geleximco Urban Area D, Duong Noi ward, Ha Dong district, Ha Noi city Điện thoại/ Tel: 024 66533318 E-mail: contact@vncalab.vn Website: vncalab.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1536 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - điện tử Field of testing: Electrical - Electronic TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Tế bào Pin Lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cells for handheld equipment Thử nạp liên tục tại điện áp không đổi Continuous charge at constant voltage test Đến/to 30V, 6A QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.3.1) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.2.1) 2. Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test Đến/to 80V, 100A QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.1) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.1) 3. Thử quá nhiệt Thermal abuse Đến/to 130 oC QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.4) IEC 62133-2 2017 + AMD 2021 (Điều/Clause 7.3.4) 4. Thử ép Cell crush test Đến/to 13 kN QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.5) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.5) 5. Thử phóng cưỡng bức Forced discharge test Đến/to 20V, 10A QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.7) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.7) 6. Pin và tế bào Lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell and batteries for handheld equipment Thử rơi tự do Free fall test Đến/to 1 m QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.3) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.3) DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1536 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3 TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 7. Pin Lithium cho thiết bị cầm tay Lithium batteries for handheld equipment Thử trong điều kiện sử dụng tại môi trường nhiệt độ cao Test at high ambient temperature Đến/to 70 oC QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.3.2) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.2.2) 8. Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test Đến/to 80V, 100A QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.2) 9. Thử nạp quá tải Over-charging test Đến/to 50V, 50A QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.6) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.6) 10. Thử rung cơ học Vibration test Đến/to 500 Hz, 8G QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.8.1) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.8.1) 11. Thử xóc Mechanical shock test Đến/to 150G QCVN 101:2020/BTTTT (Điều/Clause 2.9.4.8.2) IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021 (Điều/Clause 7.3.8.2) Ghi chú/ Notes: - QCVN: Quy chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Regulation - IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission - Trường hợp Phòng thử nghiệm VNCA cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng thử nghiệm VNCA phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the VNCA Testing Department that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
22/05/2027
Địa điểm công nhận: 
D43-LK14 Khu đô thị Geleximco khu D, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1536
© 2016 by BoA. All right reserved