Danh sách phòng giám định

Danh sách phòng giám định

Số VIAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
032 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định Đại Việt tại Hà Nội (DAVICONTROL-HN) Công ty Cổ phần Giám định Đại Việt (DAVICONTROL) 10/06/2020 10/2020 Hủy bỏ
048 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật dầu khí Đông Nam Á 26/12/2019 06/2020 Hủy bỏ
064 Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Quốc tế 30/07/2021 02/2020 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved