Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
24/05/2021 to 28/05/2021
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
TP Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
21/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 24/05/2021 70 17
VILAS T08.2 25/05/2021 51 13
VILAS T08.3 26/05/2021 49 12
VILAS T08.4 27/05/2021 49 14
VILAS T08.5 28/05/2021 42 12
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Võ Hồng Phong
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Chưa xác nhận
2 Nguyễn Duy Minh
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Chưa xác nhận
3 Nguyễn Thị Huỳnh Anh
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CỔ PHẦN STARPRINT VIỆT NAM Chưa xác nhận
4 nguyen thi nhu huyen
 • VILAS T08.3
công ty TNHH Một thành Viên Thoát Nước Đô Thị Tp.HCM Chưa xác nhận
5 Trần Anh Dũng
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP. HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
6 NGUYỄN XUÂN KHOA
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY CỔ PHÂN CHINA STEEL & NIPPON STEEL VIỆT NAM Chưa xác nhận
7 Nguyễn Hoàng An
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) Chưa xác nhận
8 Nguyễn Xuân Khoa
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Chưa xác nhận
9 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan Chưa xác nhận
10 Nguyễn Đức Hoàng Hải
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA CÔNG VÀ THỬ NGHIỆM VŨNG TÀU Chưa xác nhận
11 Nguyễn Văn Việt
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA CÔNG VÀ THỬ NGHIỆM VŨNG TÀU Chưa xác nhận
12 La Hoàng Khang
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU Chưa xác nhận
13 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU Chưa xác nhận
14 Trần Thị Tường Vy
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
15 Lương Thị Bích Phượng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
16 Nguyễn Lan Chi
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
17 Nguyễn Thị Kim Sa
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
18 Trần Thị Mai
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
19 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU Chưa xác nhận
20 La Hoàng Khang
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU Chưa xác nhận
21 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU Chưa xác nhận
22 Nguyễn Thị Như Huyền
 • VILAS T08.3
công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị Tp.HCM Chưa xác nhận
23 HUỲNH THỊ CẨM HỒNG
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
24 NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
25 LÊ THỊ PHÚC YÊN
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
26 LÊ QUỐC SANG
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
27 VÕ NGỌC YẾN NHI
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
28 HUỲNH THỊ MINH UYÊN
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
29 TRẦN THANH LIÊM
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
30 TRẦN QUẢNG QUỐC
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
31 Nguyễn Thị Bích Tuyền
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công Ty TNHH URC Việt Nam Đã xác nhận
32 Ngô Thị Ngọc Thùy
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công Ty TNHH URC Việt Nam Đã xác nhận
33 Hoàng Đình Dương
 • VILAS T08.5
Công Ty TNHH URC Việt Nam Đã xác nhận
34 Mai Hữu Phúc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Chưa xác nhận
35 Mai Hữu Phúc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Chưa xác nhận
36 Trần Thị Tường Vy
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
37 Lương Thị Bích Phượng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
38 Nguyễn Lan Chi
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
39 Nguyễn Thị Kim Sa
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
40 Phan Lê Huyền Trang
 • VILAS T08.1
Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn Chưa xác nhận
41 Phan Hoàng Du
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ Đã xác nhận
42 Nguyễn Thị Minh Triết
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa Đã xác nhận
43 Nguyễn Thị Minh Triết
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa Chưa xác nhận
44 Nguyễn Việt Anh
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2 - VINACONTROL Chưa xác nhận
45 Bùi Chiến Công
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2 - VINACONTROL Chưa xác nhận
46 Nguyễn Tâm Phúc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Chưa xác nhận
47 Nguyễn Thị Xuân Hiền
 • VILAS T08.5
Công Ty TNHH Mai Thảo Chưa xác nhận
48 Nguyễn Thị Xuân Hiền
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Mai Thảo Chưa xác nhận
49 Nguyễn Thị Cẩm Giang
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Mai Thảo Chưa xác nhận
50 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
51 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
52 Nguyễn Hữu Tâm Linh
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CHI NHÁNH 2 TẠI TP. HCM - CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
53 Hồ Thị Phương Thắm
 • VILAS T08.5
Công Ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam Chưa xác nhận
54 Nguyễn Duy Tâm
 • VILAS T08.3
Công Ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam Chưa xác nhận
55 TÔ THỊ HẰNG
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
56 NGUYỄN TRUNG THẢO
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Đã xác nhận
57 Nguyễn Thị Kim Hạnh
 • VILAS T08.3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
58 Lê Thị Ánh Nguyệt
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
59 Nguyễn Văn Biểu
 • VILAS T08.4
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
60 Lê Thị Phúc Yên
 • VILAS T08.4
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
61 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.5
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
62 Nguyễn Thu Huyền
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
63 Phan Thanh Hương
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
64 Lý Thị Vẹn
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
65 TRẦN TRUNG KHANG
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Việt Nhật Đã xác nhận
66 NGUYỄN VĂN HIỆU
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Việt Nhật Đã xác nhận
67 Nguyễn Tâm Phúc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Đã xác nhận
68 Trần Thị Minh Hảo
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG Chưa xác nhận
69 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
70 Nguyễn Thị Minh Triết
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa Chưa xác nhận
71 NGUYỄN HỮU KHANH
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY TNHH THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Chưa xác nhận
72 KIỀU THỊ LÂM QUYÊN
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY TNHH THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Chưa xác nhận
73 Phan Hoàng Du
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ Chưa xác nhận
74 Tôn Long Dày
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ Chưa xác nhận
75 Phan Hoàng Du
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Intertek Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ Chưa xác nhận
76 Nguyễn Thị Hiền
 • VILAS T08.1
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật Đo Đạc Phú Cường Chưa xác nhận
77 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
78 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
79 Quách Quang Trung
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
80 Tô Hồng Khuyến
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
81 Nguyễn Thị Thêm
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
82 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
83 Nguyễn Thị Hiền
 • VILAS T08.1
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật Đo Đạc Phú Cường Chưa xác nhận
84 Nguyễn Thị Hiền
 • VILAS T08.1
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật Đo Đạc Phú Cường Đã xác nhận
85 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
86 Quách Quang Trung
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
87 Tô Hồng Khuyến
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
88 Nguyễn Thị Thêm
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Chưa xác nhận
89 Nguyễn Hà Tấn
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG (VIỆT NAM) Đã xác nhận
90 Hoàng Thị Ngọc Tú
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty Cổ phần WARRANTEK Đã xác nhận
91 Phạm Thị Minh Trâm
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
92 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
93 Phạm Thị Minh Trâm
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đã xác nhận
94 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đã xác nhận
95 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Đã xác nhận
96 Lê Hữu Đức
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
97 Nguyễn Thị Mộng Cầm
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
98 Nguyễn Thị Thanh Thuý
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
99 Phạm Ngọc Bình
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Chưa xác nhận
100 NGUYỄN NGỌC THANH VŨ
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CN Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - XN Khảo sát Tổng hợp Miền Nam Chưa xác nhận
101 Trần Như Quỳnh
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN Đã xác nhận
102 Trần Thị Hải Hà
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN Đã xác nhận
103 Võ Anh Thy
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN Đã xác nhận
104 Vũ Trung Kiên
 • VILAS T08.3
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU CẦN THƠ Chưa xác nhận
105 Trần Ngọc Quỳnh Anh
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU CẦN THƠ Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved