Thông báo và triển khai bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng

Ngày 01/02/2023 tại Văn phòng Công nhận chất lượng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang và đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng.
Theo Quyết định số 56/QĐ-BKHCN ngày 30/01/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng kể từ ngày 01/02/2023.
Tặng hoa chúc mừng Giám đốc Trần Thị Thu Hà, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực học tập, rèn luyện và những đóng góp của bà Trần Thị Thu Hà trong quá trình công tác.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang tặng hoa chúc mừng Giám đốc BoA cho bà Trần Thị Thu Hà

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang mong muốn trên cương vị mới, bà Trần Thị Thu Hà sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tập thể Văn phòng đoàn kết, thống nhất phục vụ tốt chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về đánh giá công nhận.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bà Trần Thị Thu Hà bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nhận thức rõ chức trách, trách nhiệm được giao với cương vị giám đốc. Bà Trần Thị Thu Hà hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng đoàn kết thống nhất quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.