Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1543 Phòng thử nghiệm NPVH Hiệu lực
105 Trung tâm Chất lượng, Chế biến và phát triển thị trường vùng 4 Hiệu lực
1542 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1541 Phòng thí nghiệm âm học Hiệu lực
123 Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường vùng 1 Hiệu lực
824 Phòng Kiểm nghiệm phân bón Hiệu lực
504 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm điện Hiệu lực
1540 Công ty TNHH TIC Control Việt Nam Hiệu lực
794 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Định Hiệu lực
1109 Phòng Kiểm nghiệm Vạn Đức Tiền Giang Hiệu lực
459 Phòng Quản lý Chất lượng Shengli Việt Nam Hiệu lực
1118 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới Hiệu lực
001 Phòng Hóa nghiệm Xăng Dầu Hiệu lực
1539 Phòng Kiểm nghiệm C.P Huế Hiệu lực
003 Viện Vật liệu Xây dựng Hiệu lực
1071 Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng Hiệu lực
1113 Phòng kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
1043 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1537 Phòng thí nghiệm Minh Châu (MCC.PTN) Hiệu lực
1108 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
068 Phòng thử nghiệm xi măng Luks (Việt Nam) Hiệu lực
1104 Phòng Thử nghiệm Chất lượng nước Hiệu lực
1097 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
1538 Phòng đo lường Điện, Trung tâm Đo lường chất lượng Hiệu lực
753 Đơn vị thí nghiệm – Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1362 Phòng thí nghiệm - Việt Úc Bình Thuận Hiệu lực
521 Phòng thử nghiệm môi trường Hiệu lực
1370 Phòng quản lý chất lượng sản phẩm QCS Hiệu lực
762 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Vắc xin Hiệu lực
114 Trạm thí nghiệm - Phòng kiểm soát chất lượng Hiệu lực
839 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
557 Phòng phân tích môi trường Hiệu lực
1433 Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi trường Thứ sáu, Tháng 12 29, 2023 Hủy bỏ
1379 Trung tâm đo lường thử nghiệm BKLAB Thứ sáu, Tháng 12 29, 2023 Hủy bỏ
1110 Phòng Kỹ thuật & Kiểm soát chất lượng Hiệu lực
1536 Phòng thử nghiệm VNCA Hiệu lực
798 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
501 Phòng kỹ thuật đo lường Hiệu lực
1082 Phòng Quản lý chất lượng nước Hiệu lực
674 Phòng thử nghiệm Cơ - Điện Hiệu lực
778 Phòng thử nghiệm Tân Huy Hoàng Hiệu lực
109 Bộ phận Quản lý chất lượng và Công nghệ Hiệu lực
548 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Hiệu lực
1081 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1535 Phòng thử nghiệm cao su và vật liệu công nghiệp Việt Nam Hiệu lực
045 Bộ phận kiểm phẩm – Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Thứ ba, Tháng 5 7, 2024 Hủy bỏ
329 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
792 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1358 Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved