BAN LÃNH ĐẠO

TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc
Tel: 024 3791 1555
Email: thuha@boa.gov.vn

ThS. Đặng Quốc Quân – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1555
Email: dqquan@boa.gov.vn

TS. Đinh Việt Bách – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1555
Email: bach.dv@boa.gov.vn

 

© 2016 by BoA. All right reserved